Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Zodpovědnost komunálních politiků

Zodpovědnost komunálních politiků

 

Mezi nové komunální politiky Hrabové, kteří uspěli v loňských volbách patří mimo jiné i Jan Šumbera.  Za tento úspěch může děkovat volebnímu programu hnutí „Ostravak“ ve kterém je v bodě č. 1 uvedeno:

„Chceme lépe informovat občany o dění v městském obvodu, a to prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek, vývěsky a Hrabovských listů“.

Pominu dnes webové stránky a vývěsku a soustředím se na problematiku Hrabovských listů. Zde dostal pan zastupitel Šumbera velkou možnost realizovat svůj volební slib, jelikož se stal předsedou redakční rady.

 V  květnových Hrabovských listech napsal Jan Šumbera v článku „K nové podobě Hrabovských listů“ následující větu:

„Přivítáme vaše návrhy a náměty, které můžete zasílat na na e-mailovou  adresu redakce@ostrava-hrabova.cz, která byla zřízena právě za tímto účelem“. Mínil tím návrhy a náměty všech občanů Hrabové.

Jako dlouhodobý čtenář Hrabovských listů jsem uvedenou výzvu pojal vážně a poslal redakci následující otázky:

1. Jsou určena témata, kterými se budou přednostně zabývat čísla 4, 5, 6 Hrabovských listů, a když ano, budou dopředu zveřejněna?

2. Počítá se v Hrabovských listech s prostorem, kde by mohli zastupitelé referovat o plnění svých volebních slibů a komise a výbory informovat o své činnosti?

3. Bude v příštím čísle HL zveřejněno poděkování za dlouholetou činnost dosavadnímu redaktorovi a čtenáři budou seznámeni s plány nového redaktora?

4. Počítá se v Hrabovských listech s pravidelnou rubrikou „Dopisy čtenářů“?

Dotazy jsem odeslal 11. června a odpověď redakční rady doposud nedošla. Své stanovisko k uvedeným otázkám mi poslal za svou osobu pouze člen redakční rady Radomír Orkáč.

Nevím, jak si mám výzvu Jana Šumbery vysvětlit. Možná nepředpokládal, že někdo bude na jeho výzvu reagovat. Možná na svou výzvu zapomněl.  Možná nemá redakční rada na tyto otázky jednotný názor. Možná se nyní řeší důležitější problémy. Nebo redakční radě na názorech čtenářů vůbec nezáleží.  

V závěru svého článku v květnových Hrabovských listech pan Šumbera uvedl: „Věříme, že postupem času nebudou „Hrabovské listy“ popelkou mezi radničními periodiky, ale zpravodajem, na který budeme právem hrdi“. Po přečtení „Základních principů Hrabovských listů“, vypracovaných starostou a schválených Radou 24. 6. 2014 začínám o tom mít určité pochybnosti. O to větší, že redakční rada se pravděpodobně s obsahem tohoto kodexu ztotožňuje.

            21. 7. 2015.   V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědnost komunálních politiků.

Mezi nové komunální politiky Hrabové, kteří uspěli v loňských volbách patří mimo jiné i Jan Šumbera.  Za tento úspěch může děkovat volebnímu programu hnutí „Ostravak“ ve kterém je v bodě č. 1 uvedeno:

„Chceme lépe informovat občany o dění v městském obvodu, a to prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek, vývěsky a Hrabovských listů“.

Pominu dnes webové stránky a vývěsku a soustředím se na problematiku Hrabovských listů. Zde dostal pan zastupitel Šumbera velkou možnost realizovat svůj volební slib, jelikož se stal předsedou redakční rady.

 V  květnových Hrabovských listech napsal Jan Šumbera v článku „K nové podobě Hrabovských listů“ následující větu:

„Přivítáme vaše návrhy a náměty, které můžete zasílat na na e-mailovou  adresu redakce@ostrava-hrabova.cz, která byla zřízena právě za tímto účelem“.

Jako dlouhodobý čtenář Hrabovských listů jsem uvedenou výzvu pojal vážně a poslal redakci následující otázky:

1. Jsou určena témata, kterými se budou přednostně zabývat čísla 4, 5, 6 Hrabovských listů, a když ano, budou dopředu zveřejněna?

2. Počítá se v Hrabovských listech s prostorem, kde by mohli zastupitelé referovat o plnění svých volebních slibů a komise a výbory informovat o své činnosti?

3. Bude v příštím čísle HL zveřejněno poděkování za dlouholetou činnost dosavadnímu redaktorovi a čtenáři budou seznámeni s plány nového redaktora?

4. počítá se v Hrabovských listech s pravidelnou rubrikou „Dopisy čtenářů“?

Dotazy jsem odeslal 11. června a odpověď redakční rady doposud nedošla. Své stanovisko k uvedeným otázkám mi poslal za svou osobu pouze člen redakční rady Radomír Orkáč.

Nevím, jak si mám výzvu Jana Šumbery vysvětlit. Možná nepředpokládal, že někdo bude na jeho výzvu reagovat. Možná na svou výzvu zapomněl.  Možná nemá redakční rada na tyto otázky jednotný názor. Možná se nyní řeší důležitější problémy. Nebo redakční radě na názorech čtenářů vůbec nezáleží.  

V závěru svého článku v květnových Hrabovských listech pan Šumbera uvedl: „Věříme, že postupem času nebudou „Hrabovské listy“ popelkou mezi radničními periodiky, ale zpravodajem, na který budeme právem hrdi“. Po přečtení „Základních principů Hrabovských listů“, vypracovaných starostou a schválených Radou 24. 6. 2014 začínám o tom mít určité pochybnosti.

            21. 7. 2015.   V.S.

 

Zodpovědnost komunálních politiků.

Mezi nové komunální politiky Hrabové, kteří uspěli v loňských volbách patří mimo jiné i Jan Šumbera.  Za tento úspěch může děkovat volebnímu programu hnutí „Ostravak“ ve kterém je v bodě č. 1 uvedeno:

„Chceme lépe informovat občany o dění v městském obvodu, a to prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek, vývěsky a Hrabovských listů“.

Pominu dnes webové stránky a vývěsku a soustředím se na problematiku Hrabovských listů. Zde dostal pan zastupitel Šumbera velkou možnost realizovat svůj volební slib, jelikož se stal předsedou redakční rady.

 V  květnových Hrabovských listech napsal Jan Šumbera v článku „K nové podobě Hrabovských listů“ následující větu:

„Přivítáme vaše návrhy a náměty, které můžete zasílat na na e-mailovou  adresu redakce@ostrava-hrabova.cz, která byla zřízena právě za tímto účelem“.

Jako dlouhodobý čtenář Hrabovských listů jsem uvedenou výzvu pojal vážně a poslal redakci následující otázky:

1. Jsou určena témata, kterými se budou přednostně zabývat čísla 4, 5, 6 Hrabovských listů, a když ano, budou dopředu zveřejněna?

2. Počítá se v Hrabovských listech s prostorem, kde by mohli zastupitelé referovat o plnění svých volebních slibů a komise a výbory informovat o své činnosti?

3. Bude v příštím čísle HL zveřejněno poděkování za dlouholetou činnost dosavadnímu redaktorovi a čtenáři budou seznámeni s plány nového redaktora?

4. počítá se v Hrabovských listech s pravidelnou rubrikou „Dopisy čtenářů“?

Dotazy jsem odeslal 11. června a odpověď redakční rady doposud nedošla. Své stanovisko k uvedeným otázkám mi poslal za svou osobu pouze člen redakční rady Radomír Orkáč.

Nevím, jak si mám výzvu Jana Šumbery vysvětlit. Možná nepředpokládal, že někdo bude na jeho výzvu reagovat. Možná na svou výzvu zapomněl.  Možná nemá redakční rada na tyto otázky jednotný názor. Možná se nyní řeší důležitější problémy. Nebo redakční radě na názorech čtenářů vůbec nezáleží.  

V závěru svého článku v květnových Hrabovských listech pan Šumbera uvedl: „Věříme, že postupem času nebudou „Hrabovské listy“ popelkou mezi radničními periodiky, ale zpravodajem, na který budeme právem hrdi“. Po přečtení „Základních principů Hrabovských listů“, vypracovaných starostou a schválených Radou 24. 6. 2014 začínám o tom mít určité pochybnosti.

            21. 7. 2015.   V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma