Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 11.4.2021: Prospívá Prodloužená Mostní Hrabové?

11.4.2021: Prospívá Prodloužená Mostní Hrabové?

 

 

Prospívá Prodloužená Mostní Hrabové?

V dubnových Hrabovských listech jsem si na str. 6 přečetl slova pana starosty Igora Trávníčka (ODS): „Díky dobudování Prodloužené Mostní výrazně kleslo dopravní zatížení Paskovské“. Podobně se vyjádřil i pan Vítězslav Morisák (ČSSD): „Zprovozněním Prodloužené Mostní skončily i kolony aut na Paskovské a jízdy kamiónů Hrabovou“.

Podle těchto vyjádření se  podařilo vyřešit dlouholetý problém naší obce. Vysoká dopravní zátěž Paskovské ulice měla negativní dopady na  životní prostředí, na bezpečnost chodců a cyklistů a dokonce i na statiku starších staveb, stojících v blízkosti Paskovské.  Tyto skutečnosti byly podrobně popsány  v říjnu 2015  i v Moravskoslezském deníku.cz v článku „Dopravní peklo v Hrabové skončí. Postaví novou cestu“.

Byli i odpůrci této stavby. Domnívali se, že  nová cesta nebude mít  očekávaný přínos, že  rozdělí Hrabovou na dvě poloviny, že se podstatně zvýší  dopravní zátěž Mostní ulice.  Protestní petici podepsalo 176 občanů.

Nenastal čas zjistit konkrétní změny v dopravní zátěži Paskovské ulice? Pokud je mi známo, měření těchto hodnot provádí Ostravské komunikace  a možná i jiné instituce, konkrétně ŘDS ČR.

V tomto volebním období si naši radní rozdělili „patronáty“ nad důležitými činnostmi, majícími vliv na život v obci. Problematiku dopravy má ve své gesci pan radní Jiří Dolejška.  Mnoho občanů by si s velikým zájmem přečetlo jeho komentář k těmto záležitostem.

Nevyřešeným místem Paskovské ulice z hlediska bezpečnosti chodců je zatáčka typu „S“  na jižním konci obce v místě mostu nad odlehčovacím kanálem. Není zde v délce cca 50 m chodník!  Přitom poměrně často zde nezvládají (obzvláště v zimě) řidiči svá vozidla. Svědčí  o tom i poškozené zábradlí mostu. Bezpečný chodník v těchto místech má vzniknout při stavbě „Zkapacitnění  odlehčovacího kanálu Ščučí“. Ta se plánuje již od roku  2010.

Zajímal jsem se o to, kdy konečně nastane realizace této stavby. Abych měl jistotu, že můj dotaz bude  zodpovědně posouzen, zaslal  jsem ho prostřednictvím „stošestky“. Dostal jsem od pana tajemníka následující odpověď:

„Podle zákona 106/1999 Sb., odst. (4) povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Kromě tohoto legislativního rozhodnutí Vás musíme upozornit, že investorem této akce je DIAMO, s. p. a jeho investiční akce nám nejsou známy“.

Je pro mne nepochopitelné, že se  MOb Hrabová nezajímá o akci, která má vyřešit mnohé vodohospodářské problémy jižního konce Hrabové, bezpečnost chodců a také havarijní stav „mostka sirotka“ přes Ščučí  v blízkosti Mitrovické kapličky.

11. 4. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma