Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 11.8.2017: Stavba Prodloužené Mostní se blíží

11.8.2017: Stavba Prodloužené Mostní se blíží

Stavba Prodloužené Mostní se blíží.

Podle včerejší informace ing. Jiřího Dokoupila z investičního a majetkového odboru KÚ Moravskoslezského kraje bude stavba Prodloužené Mostní  zahájena v plánovaném termínu, tj. v září 2017.

V současné době se uzavírá smlouva o dílo s vybraným uchazečem, kterým je společnost STRABAG a.s. Vysoutěžená  cena této 1 300 m dlouhé silnice je cca 130 mil. Kč včetně DPH.  K tomu je nutno přičíst cenu již dříve vykoupených  pozemků  a staveb,  za které byl jejich  vlastníkům,  vesměs občanům Hrabové z pokladny města Ostravy zaplaceno  45 mil. Kč.

Ve smlouvě o dílo se předpokládá trvání stavby v délce  540 dnů, tj. do února r. 2018.  Může však vzniknout zpoždění následkem nutného dodržení  agrotechnických lhůt při sklizni zemědělských plodin na příslušných pozemcích nebo následkem nepříznivých klimatických vlivů.

Na závěr své zprávy s výše uvedenými informacemi pan ing. Jiří Dokoupil z KÚ napsal: „V případě dalších dotazů jsem Vám plně k dispozici na e-mailu jiri.dokoupil@msk.cz i mobilním telefonu 733 166 907. Myslím, že tento vstřícný postoj k veřejnosti zasluhuje uznání.

Ještě několik  poznámek k dnešnímu tématu. Pokud jde o firmu STRABAG, jedná se o mezinárodní koncern, působící ve všech státech Evropy. I u nás se podílí na stavbě mnoha silnic a dalších staveb. Sídlo pobočky pro nejbližší okolí je ve Svinově.

K vlastní Prodloužení Mostní pro osvěžení paměti cituji slova bývalého náměstka hejtmana MS kraje Daniela Havlíka, který  svého času pro moravskoslezský Deník napsal: „Do projektu jsou zapracovány protihlukové stěny, které byly vyžádány městským obvodem Hrabová.  Měly by v budoucnu ochránit před hlukem plánovanou zástavbu mezi Domovskou a potokem Ščučí  a snížit hlukovou zátěž v ulici Domovské. Díky dostavbě Mostní bude možné zakázat průjezd nákladním automobilům severní i jižní části městského obvodu Hrabová po stávající Paskovské ulici. Řidiči tak budou nuceni využít novou komunikaci“.

Uvedenou větu jsem pokládal za nutné zvýraznit, protože to bude hlavní přínos Prodloužené Mostní pro občany Hrabové, bydlící podél Paskovské ulice.  Nevidím žádný důvod, proč by se tak nestalo.

11. 8. 2017    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma