Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 12.9.2017: Situační zpráva o Prodloužené Mostní

12.9.2017: Situační zpráva o Prodloužené Mostní

Situační zpráva o Prodloužené Mostní

Koordinátorem, který má na starosti tuto stavbu,  je ing. Jiří Dokoupil z investičního odboru MS kraje. Podle posledních informací, které mi poskytl,  je již uzavřena smlouva o dílo, a to s firmou STRABAG, a.s.

Tato smlouva je zveřejněna na stránkách Registru smluv MV ČR. Navigaci na tyto stránky jsem uvedl ve svém článku v Hrabovských novinách z 25. 8. 2017. Do internetového  vyhledávače stačí napsat heslo „Prodloužená Mostní“. Jsou tam i detaily nákladů  pro jednotlivé části této stavby.  Celkové náklady činí 130 mil. Kč a uvedení do  provozu se předpokládá v únoru r. 2018.

Počátkem srpna letošního roku byly provedeny nezbytné přeložky plynového potrubí v prostoru křižovatky Mostní-Paskovská. Nyní budou zahájeny přeložky technické infrastruktury  v budoucím  tělese  této komunikace a následovat bude vytváření zemních násypů. Pro dovoz potřebných materiálů se uvažuje s využitím místní  komunikace „U Hřbitova“, která je souběžná s nedalekou Místeckou. Doufám, že tato komunikace „vydrží“ tuto dopravní zátěž.

Stále pevně věřím, že vybudování  „Prodloužené Mostní“ vyřeší současné i budoucí dopravní problémy Hrabové. Alespoň pokud jde o těžkou nákladní dopravu. Složité to bude s dopravní zátěží, kterou způsobují osobní vozidla. Jde nejenom o parkování, ale hlavně o kvalitu ovzduší. Ale to již jsou problémy, které přímo nesouvisí s  „Prodlouženou Mostní“.

12.9.2014      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma