Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 19.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní - pokračování 1

19.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní - pokračování 1

Uschlé stromy u Prodloužené Mostní – pokračování

Na  Nástěnce webu Hrabova.info jsem se dozvěděl, že za uschlé stromy na severní straně Prodloužené Mostní může neopatrnost traktoristů při obdělávání okolních pozemků.

Ti možná mají „na svědomí“ cca 15 stromků, po kterých nezůstalo nic, ani podpěrná dřevěná konstrukce. Ale co ty, které jsou zdánlivě nepoškozené, a přesto nerostou?

Jako dloholetý  zahrádkář mám pro to následují vysvětlení: 1) Po výsadbě nebyly kořeny zalévány vodou. 2) Stromky měly poškozené nebo uschlé kořeny. 3) Kořeny stromků měly poškozenou drátěnnou ochranu obalu a staly se potravou hryzců.

 I to je možné. V příslušné Smlouvě o dílo je určitě pamatováno i na tyto případy, a zhotovitel má povinnost po určitou dobu o výsadbu pěstovat a na vlastní náklady uschlé stromky nahradit novými. To se ale nestalo.

Nejde pouze o uschlé stromky na severní straně Prodloužené Mostní. Výsadba byla provedena v menším rozsahu i na straně jižní. A i zde je nejméně 10 uschlých stromků.

Na webových stránkách městského obvodu se dočítám, že veřejnou  zeleň  v Hrabové  má na starosti úřednice místní státní správy paní Renáta Moskalová. Co asi v této záležitosti v letech 2019 – 2022 podnikla? Obávám se, že vůbec nic.

19. 11. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma