Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 19.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní

19.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní

Uschlé stromy u Prodloužené Mostní

Při jízdě na mém elektrickém invalidním vozíku rychlostí 5 km/hod po cyklostezce kolem Prodloužené Mostní  směrem od Domovské k nadjezdu nad Místeckou jsem si nemohl nevšimnout uschlých stromů, vysázených kolem této cyklostezky v roce 2019. Napočítal jsem jich nejméně 20. Mrtvé bezlisté kmínky stojí smutně v opěrné dřevěné  konstrukci a žalují kolemjdoucím chodcům a kolemjedoucím cyklistům na své uschnutí, zaviněné nezodpovědnými lidmi.

Snažil jsem se zjistit, kdo zde zanedbal své povinnosti. Domníval jsem se, že to byl hlavní  investor stavby Prodloužené Mostní, MS kraj. Zaslal jsem  proto na tuto adresu dne 25. 10. dotaz, kdo je za uschnutí stromů zodpovědný. Odpověď jsem dosud neobdržel. Pokud ji neobdržím do 25. 11. zopakuji jí s použitím „stošestky“.

Dnes jsem si zjišťoval prostřednictvím katastru nemovitostí vlastníky pozemků, na kterých jsou uvedené suché stromy. Asi  v délce 200 m jsou na pozemku parc. č. 3554/9, který vlastní Statutární město Ostrava. Pak následuje pozemek parc. č. 3154/19 ve vlastnictví MS kraje a na tento navazuje pozemek parc. č.  3154/2, jehož vlastníkem je opět Statutární město Ostrava.

Suma sumárum, máme zde dva „provinilce“. MS kraj a Statutární město Ostrava.  Jaké vidím řešení?   Postiženým subjektem je MOb Hrabová. Na zdejším území se nachází tyto uschlé stromy, a neplní svou ekologickou a estetickou funkci. Určitě již tento problém řešila místní státní správa. Bylo by žádoucí informovat občany Hrabové o krocích, které byly doposud učiněny k nápravě tohoto stavu. Nejlépe prostřednictvím prosincových Hrabovských listů.

19. 11. 2022   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma