Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 19.9. 2023: Zeleň v okolí Prodloužené Mostní

19.9. 2023: Zeleň v okolí Prodloužené Mostní

Zeleň v okolí Prodloužené Mostní

Pokud je mi známo, hodnotí  Prodloženou  Mostní příslušní odborníci, na rozdíl od některých místních   kritiků,  jako nezbytné doplnění dopravní sítě  našeho  města. Byla uvedena do provozu v srpnu 2019 a má všechny parametry moderní dopravní komunikace. Má protihlukové stěny, oddělenou cyklostezku s kvalitním povrchem a s veřejným osvětlením, a také množství nově vysazené zeleně (stromy a keře), které zlepšují životní prostředí v širokém okolí.

Nepříjemně jsem byl překvapen poměrně vysokým úhynem stromů, vysazených zde v roce 2019. Korespondoval jsem o tom vloni v létě s Ing. Michalem Gackem z odboru životního prostředí  KÚ Moravskoslezského kraje.  Dozvěděl jsem se, že výsadbu dřevin zajišťovala Správa silnic MS kraje, a je na ně pětiletá záruka. Na konci roku 2022 bude nahrazeno 24 ks uschlých stromů novými.

To se také stalo. Ale odumírání stromů, vysazených jak v roce 2019 tak v roce 2022 pokračuje dál! Konkrétně v srpnu 2023 jsem napočítal jen kolem cyklostezky v úseku ul. Domovská –  ul. K Nadjezdu 14 uschlých stromů, a to jak z výsadby z roku 2019 tak z výsadby z roku 2022.

Zajímalo mne, jestli tento problém sleduje i někdo z ÚMOb  Hrabová. Měl by, vždyť jde o záležitost poměrně významnou. Můj dotaz proto směřoval v srpnu 2023 na paní referentku Renátu Moskalovou. V minulých dnech jsem odpověď urgoval, a paní Moskalová mi sdělila, že „stromy na Mostní řeší Ing. Fajcová“.

Velice zvláštní odpověď od referentky, která má ve své pracovní náplni zeleň. Co když Ing. Fajcová  „stromy na Mostní neřeší“?  Aby se nestalo, že za několik let zůstanou po této výsadbě pouze ochranné dřevěné konstrukce.

19. 9. 2023      V.S.

 

IMG_0165.JPG
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma