Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 20.12. 2023: Zeleň kolem Prodloužené Mostní

20.12. 2023: Zeleň kolem Prodloužené Mostní

Zeleň kolem Prodloužené Mostní

Při stavbě „Silnice II/478 -   Prodloužená Mostní"  (2017 – 2019) se nezapomnělo ani na zeleň. Po obou stranách 1 300 m dlouhé komunikace se vysadilo celkem 8 400 ks listnatých keřů a 166 ks listnatých stromů. Stavbu silnice včetně zeleně financoval Moravskoslezský kraj, výsadbu zajišťovala Správa silnic Moravskoslezského kraje. Na vysázené stromy a keře platila 5 letá záruka.

Kontrolou v létě v roce 2022 bylo zjištěno, že 26 stromů uschlo nebo bylo jinak poškozeno. Na jejich místech bylo v listopadu 2022 vysazeno 24 bříz a 2 javory. Správa silnic MS kraje za ně zaplatil včetně tříletého ošetřování 138 720 Kč.

Ale úhyn stromů pokračoval i v roce 2023, opět bylo nutno provést náhradní výsadbu. Pracovníci společnosti MC Zahrady s.r.o. ji provedli v listopadu 2023. Byly vysazeny 2 ks javor mléč, 11 ks javor klen, 10 ks topol osika, 8 ks lípa obecná, 1 ks lípa srdčitá, 4 ks bříza bělokorá, 10 ks střemcha obecná, 10 ks habr obecný, 2 ks olše lepkavá. Celkem bylo vysazeno 58 dřevin, každý s obvodem kmene 12-14 cm.

 Podle Michala Gracka z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu MS kraje je tento poměrně vysoký úhyn na exponovaných stanovištích u dopravních staveb obvyklý.

Nepodařilo se mi nalézt odpověď na následující otázku:  Vztahuje se pětiletá záruka i na náhradní výsadbu?  Když ano, je to dobře. Když ne, pak vysazené stromy postupně uhynou a nedočkají se dospělosti.

Středa, 20. prosince 2023       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma