Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 21.7.2018: Prodloužená Mostní se stává realitou

21.7.2018: Prodloužená Mostní se stává realitou

Prodloužená Mostní se stává realitou.

Za několik měsíců bude zahájen provoz na Prodloužené Mostní a občané, bydlící kolem Paskovské jižním směrem již netrpělivě čekají, že se konečně podaří odstranit těžkou nákladní dopravu z této ulice.

Toto  optimistické očekávání bylo poněkud znejistěno vyjádřením pana starosty  v posledním čísle Hrabovských listů, kdy na dotaz šéfredaktora Petra Žižky  k této záležitosti odpověděl, že Paskovskou ulici bude nutno nejprve přeřadit do kategorie místních komunikací, tedy převést její správu ze MS kraje na Statutární město Ostravu a pak teprve realizovat  nové dopravní značení.

Každého asi napadne, proč se tyto administrativní kroky  nepřipravovaly již dříve tak, aby ihned po ukončení stavby se jižní větev Paskovské  opatřila dopravními značkami, zakazujícími vjezd vozidlům nad 12 t ?

Pokud to bude k něčemu dobré,  mohu zaslat panu starostovi mou soukromou korespondenci, kterou jsem před časem vedl v této záležitosti s patřičnými úřady.

Dne 25. 10. 2015 jsem zaslal dotaz na vedoucího oddělení silničního hospodářství MS kraje, zda po dokončení Prodloužené Mostní bude na Paskovské ulici omezena jízda těžkých nákladních aut.

Odpověděl, že i když to není hlavní funkce této stavby, tak svým určením takovou příležitost vytvoří. O budoucí místní úpravě provozu pak bude rozhodovat magistrát města Ostravy.

Na základě této informace jsem zaslal dotaz na magistrát města Ostravy a dozvěděl se následující:

Prodloužená Mostní je přeložkou silnice II/478, takže zcela určitě převezme její objemy dopravy, proto se také staví a proto město vymohlo na ministerstvu posun placeného úseku na I/56 až za MÚK do průmyslové zóny. Horší je to v dané souvislosti s průjezdem přes Horní Hrabovou na Paskov, kde navazuje celnice pro kamiony, obalovna a další provozy po bývalé šachtě. Domnívám se, že i tady půjde omezit jízdu vozidel nad 12 t, kde v připravované novele zákona  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je to  výslovně umožněno, když existuje náhradní trasa včetně placených úseků, což v tomto případě existuje.

Doufám, že podobnou korespondenci vedl a vede některý z radních, pověřený starostou touto záležitostí. Nebo nevedl a nevede? Pokud je tomu tak, pak radní městského obvodu v Hrabové neplní řádně své povinnosti.

Uvedenému radnímu,  který byl pověřen touto záležitostí napovím, že novela zákona č.3/1997 byla schválena a umožňuje místní úpravou na  silnicích II. a III. třídy zakázat nebo omezit vjezd nákladních vozidel, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 a více tun, pokud užití této silnice není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla nebo provozovny.

21. 7. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma