Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 22.8.2019: Historie Mostní ulice

22.8.2019: Historie Mostní ulice

Historie  Mostní ulice

Hlavním „viníkem“ vzniku této komunikace  byla  Vratimovská  celuloska.  V posledních letech  1. republiky  (rok 1937-39) byla věnována velká pozornost obraně státu. Stavěly se nejen pohraniční pevnůstky, ale i  strategické silnice. Mezi ně patřila i Místecká a přípojka k vratimovské celulosce,  kde se vyráběla  důležitá  surovina pro výbušniny. Ale vše se nestihlo, postavila se pouze nová silnice mezi Ostravou a tehdejším Místkem.

 Most  přes Ostravici  a  východní část  ulice Mostní  vznikly  až v době Protektorátu. I  pro wermacht měla tato fabrika svůj význam. Bez mostu se při povodních  nedostavili dělníci z Hrabové do práce, Mostní ulice umožňovala  brzký  příjezd hasičů v Ostravy  v  případě požáru. Ale ani v době německé okupace  nebyla  Mostní dostavěna dle původních záměrů a skončila na křižovatce s Paskovskou.

Nezbytnost dostavby  Mostní  byla jasná  dopravním odborníkům i po skončení války. Ke dřívějším důvodům se přidružily i některé další.  Ale tehdy byly jiné priority a dostavba se neustále odkládala.

 Změna nastala po roce 1990, kdy  Prodloužená Mostní opět získala prioritu. Konkrétně se  s ní počítalo v územních plánech města Ostravy jak v roce  1994 tak v roce  2014.

Některé okolnosti  však způsobily, že se  realizace stavby  velmi zpozdila.  Proběhl zde i náročný  proces EIA, při kterém  bylo nutno vypořádat i některé výhrady z řad místních občanů. Se stavbou se započalo v srpnu 2017 a dnes  má být předána veřejnosti.

Tato komunikace  má sloužit  širokému okolí.  Opakovaně zdůrazňuji, že její potřebnost  byla  zakotvena v územních plánech, které schvalují samosprávy. Konkrétně  zastupitelstvo města Ostravy a MS kraje. Nesouhlas  místních obyvatel nemohl na těchto plánech nic změnit.

Není to nic nového. V mnohem horší situaci byli kdysi občané Nové Vsi. Z původní okresní silnice Ostrava –Opava se postupně stala  velmi rušná dopravní  tepna.  Dnešní Místecká ulice zcela zlikvidovala významnou část Hrabůvky a oddělila východní část Hrabové od západní.  A podobných případů je jistě mnoho.

Je to daň  tzv. pokroku. Každý má potřebu používat pro přepravu vlastní automobil přesto, že existuje  městská hromadná doprava.  Silnice jsou přeplněny osobní mi auty, zatímco autobusy jezdí poloprázdné. Každý má potřebu  vlastnit mnoho zcela zbytečných předmětů,  jejichž výroba  a distribuce  se neobejde bez obrovského počtu nákladních vozidel .

Takže buďme realisté a respektujme skutečnost , že Hrabová  není „pupkem světa“,  ale  součástí města Ostravy  a Moravskoslezského kraje.  

22. 8. 2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma