Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 23.6.2017: Poslední informace o Prodloužené Mostní

23.6.2017: Poslední informace o Prodloužené Mostní

Poslední informace o  Prodloužené Mostní.

Nezastírám, že jsem na rozdíl od některých jiných místních občanů  podporovatelem stavby Prodloužené Mostní. Toto řešení umožní odstranit  těžkou nákladní dopravu  z „hlavní třídy“ obce, z Paskovské ulice. Teprve pak zde vzniknou podmínky pro  přiměřeně reprezentační  stavby a Paskovská  bude konečně hlavní třídou Hrabové.

Nebudu nyní polemizovat o tom, proč Prodloužená Mostní  se nerealizovala již dříve. Je realitou, že postupně byly vykoupeny všechny potřebné pozemky, vyřešeny  technické,  ekologické a hygienické problémy a stavba může být zahájena.

Tato investice je zařazena do plánu staveb, které zajišťuje Moravskoslezský kraj. Učinil jsem proto na příslušných místech dotaz, kdy se občané Hrabové konečně  dočkají.

Odpověď  z  22. června 2017 je následující:

U stavby s názvem „Silnice II/478 Prodloužená Mostní  I. etapa je předpokládané zahájení stavebních prací v září 2017 s tím, že práce budou realizovány minimálně dvě stavební sezony, tedy do r. 2018. V této fázi není možno zodpovědně predikovat, zda průběh realizace stavby, která doposud ani nebyla zahájena, a na kterou v této chvíli ještě není ani uzavřena smlouva o dílo, nebude ovlivněna skutečnostmi, o kterých nemá zadavatel povědomost. Máme na mysli zejména nepředvídané vícepráce vyvolané kupříkladu okolnostmi zjištěnými archeologickým dohledem či jinými překážkami zjištěnými při výkopových pracích“.

S pozdravem Ing. Jiří Dokoupil, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V každém případě dobrá zpráva pro  občany, bydlící v blízkosti Paskovské ulice. Nejpozději v r. 2019 bude Paskovská  sloužit převážně  pro osobní auta občanů, bydlících v této oblasti.

Ale stále je zde ožehavá  otázka: proč to trvalo tak dlouho? Vždyť tato stavba byla již v územním plánu z r. 1994. Podnikli tehdejší  starostové a zastupitelé skutečně vše pro její  realizaci?

23. 6. 2017   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma