Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 26.5.2016: Prodloužená Mostní v květnu 2016

26.5.2016: Prodloužená Mostní v květnu 2016

Prodloužená  Mostní v květnu 2016

V zápise z posledního zasedání zastupitelstva Hrabové dne  9. 3. 2016 jsem si přečetl na str. 8 následující informaci (zkráceně): Starosta uvádí bod č. 7, a to je různé. Dále hovoří o Prodloužené Mostní. Připomíná, že akce je natolik rozjetá, že debata ztrácí smysl. Přesto oslovil pana R. Orkáče, aby informoval občany prostřednictvím webových stránek městského obvodu.

Po přečtení jsem si položil následující otázku:  proč pan starosta neinformuje občany o tak důležité záležitost  jménem svým, rady, nebo k tomu speciálně vytvořené komise, ale svěřuje tento úkol v podstatě soukromé osobě? Odpověď jsem nenalezl.  Pan R. Orkáč asi tento  úkol přijal, žádný jeho  protest v zápise ze zasedání zatupitelstva není uveden.

Chápu, že jde o úkol  mimořádné důležitosti, jehož splnění  si vyžádá určitý čas. Ale od zastupitelstva již uplynuly  více jak 2 měsíce a informace o Prodloužené Moastní  z péra R. Orkáče veškerá žádná. Ani na stránkách Hrabova.info ani na webu Hrabové.

Přesto neztrácím naději a přispěji i svou „troškou do mlýna“. Vždyť jde snad o současný největší problém Hrabové.

Dost zajímavý materiál k tomuto tématu zveřejnily Hrabovské listy v červenci 2007 v článku „Ke sčítání na Paskovské“. Na schůzce 14. 6. 2007 byl řešnen problém dopravního zatížení Paskovské za přítomnosti zástupců MS kraje, Policie ČR, magistrátu města Ostravy, starosty Hrabové a zastupitelů ing. Rundta a ing. Petany. V závěru porady bylo řečeno, že omezení a zklidnění provozu na Paskovské bude možné až po prodloužení Mostní.

S tímto tvrzením nesouhlasí  opakovaně místní občan pan Milan Slíva. Na stránkách Hrabovského občasníku  z listopadu 2015 v obsáhlém článku k tomuto tématu tvrdí, že  i po realizaci prodloužení  Mostní se situace na Paskovské nezlepší. Dokonce přivede do Hrabové další dopravu z Bělé, Hrabůvky, Paskova a z dalších míst. Pan Slíva se domnívá, že sliby o zákazu  vjezdu těžkých vozidel do jižní části obce po vybudování Prodloužené Mostní jsou nereálné.

Před R. Orkáčem je těžký úkol. Jak se postaví k tomuto problému v článku, jehož sepsáním ho pověřil sám pan starosta?  Má však možnost, jak se tomuto úkolu bez ztráty kytičky vyhnout. Vůbec se o tomto kardinálním problému Hrabové (omezení těžké dopravy na Paskovské) ve svém budoucím článku  nezmiňovat!  A věnovat se pouze okrajovým záležitostem, že tato stavba povede možná k  zamoření Hrabové exhalacemi a v případě povodní to bude přehrada ve směru toku vody.

Na celé záležitosti kolem Paskovské mi osobně  nejvíce vadí skutečnost, že se doposud k již dlouho probíhající diskusi nevyslovil žádný občan, který má svůj barák a zahradu v těsné blízkosti  této komunikace. Třeba to vše není tak strašné a vytváří se úplně zbytečný problém a současný dopravní ruch na Paskovské je zcela snesitelný.  I tuto alternativu je třeba vzít v úvahu.

26. 5. 2016  V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma