Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 28.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní - pokračování 2

28.11. 2022: Uschlé stromy u Prodloužené Mostní - pokračování 2

Uschlé stromy u Prodloužené Mostní – pokračování 2

V říjnu 2022  jsem zaslal na odbor životního prostředí  Krajského úřadu  MS kraje následující dotaz:

„Často jezdím po nové cyklostezce vedle Prodloužené Mostní a nemohl jsem si nevšimnout uschlých stromů a keřů, vysazených při stavbě této komunikace. Zajímalo by mne, kdo má „na starosti“  jejich udržování a výsadbu nových v případě uschnutí“.

Dne 24. 11.  jsem obdržel od Ing. Michala Gacka z uvedeného odboru krajského úřadu  následující odpověď (zkráceně):

„Tyto výsadby byly provedeny ke dni 16. 8. 2019 a aktuálně se na ně vztahuje 5letá  záruka. Reklamace týkající se suchých dřevin je uplatňována prostřednictvím Správy silnic Moravskoslezského  kraje, příspěvkové organizace. Zjištěné nedostatky týkající se výsadeb jsou dodavatelem odstraňovány ve vhodných agrotechnických termínech, zpravidla v podzimních a jarních měsících. Aktuálně probíhá v rámci této akce výsadba za uhynulé a poškozené dřeviny v počtu 24 ks. Předpokládaný termín výsadby nových dřevin je 30. 11. 2022.“

Po obdržení této zprávy jsem se ještě pana Ing. Gacka dotázal, jestli počet uhynulých stromů (24) je normální nebo mimořádně vysoký a také, kolik stromů bylo při stavbě Prodloužené Mostní v roce 2019 celkem vysazeno.

Odpověděl takto: „I poměrně vysoký propad v nových výsadbách není s ohledem na exponované místo neobvyklý. Vysazená zeleň je v záruce a tato záruka je kontrolována. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí neadministruje realizaci této stavby, nemám aktuálně informaci o celkovém počtu vysazených dřevin. V průběhu příštího týdne ověřím u administrátora stavby“.

Důvod, proč se zajímám o celkový počet vysazených stromů je následující:  V řadovém uspořádání výsadby jsou časté mezery, některé i značně dlouhé, bez zbytků podpěrných dřevěných konstrukcí.  Byly nebo nebyly i zde v původní výsadbě stromy?

Vyskytují se i informace,  že některé stromy byly poškozeny neopatrností místních rolníků při orbě sousedních pozemků. Pokud se tak stalo, byla provedena nová výsadba? Nesl následky za tyto škody ten, který je způsobil?

28. 11. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma