Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 29.8.2020: První výročí Prodloužené Mostní

29.8.2020: První výročí Prodloužené Mostní

První výročí Prodloužené Mostní.

 Považuji za prospěšné zdůraznit, že tuto propojku plánovali naši předkové od roku 1943, kdy byl postaven most přes Ostravici,  a to z logických důvodů. Na uskutečnění  tohoto záměru se čekalo neuvěřitelných 76 let. Prodloužená Mostní byla kolaudována 19.8.2019.

Do investičních plánů MS kraje a Statutárního města Ostravy byla tato stavba zařazena v roce 1990. Byla podrobena procesu EIA, a to s kladným výsledkem. Výstavbu zpozdily obstrukce vlastníků některých pozemků a také nedostatek financí.  Vlastní stavba proběhla poměrně rychle a  bez větších komplikací.  Kraj a město zaplatili za Prodlouženou Mostní 129 mil. Kč.

Celkem oprávněně se kritizuje, že součástí této stavby nebyl i kruhový objezd u Schellky. Možná, že i ze strany Hrabové to mělo být tehdejšími radními a komisí VDE důsledněji vyžadováno. Ale „po boji je každý generálem“.

Jelikož bydlím na jižním konci Hrabové,  sliboval jsem si od Prodloužené Mostní především  snížení dopravního ruchu na Paskovské ulici. Ten byl v posledních letech neúnosný. Trpěli tím především občané, bydlící kolem Paskovské a také cyklisté. Jízda na kole po Paskovské byla životu nebezpečná.

Bylo by zajímavé zjistit, jak se  vlivem Prodloužené Mostní změnila intenzita dopravy na Paskovské ulici. Bohužel nejsou k dispozici potřebné údaje. A to ani před rokem 2019 ani po tomto roce.

Snažil se i to i Ing. R. Orkáč na svém webu Hrabova.info, kde zveřejnil  několik výsledků ze sledování těchto hodnot, prováděnými  Ostravskými komunikacemi. Jde o údaje ze září 2019, z ledna 2020, z března 2020 a z června 2020. Měřící stanoviště bylo u školy a snímaly se počty mot. vozidel, jedoucí  k Místecké a k Mostní. Není tak možno stanovit počty aut, jedoucí přes jižní část Hrabové.

Podle těchto údajů se snížily počty aut, jedoucí jak k Místecké tak k Mostní, a to celkem výrazně. Konkrétní čísla  lze dohledat na webu Hrabova.info.

Osobní poznámka: Marně hledám příčiny, proč  se těmito záležitostmi nezabývá člen Rady, pověřený dopravní problematikou. Podle veřejně přístupných informací to je pan Petr Balušek. Možná, že se tím zabývá, ale nemá své názory kde zveřejnit, poslední číslo Hrabovských listů vyšlo v listopadu 2019. Takže tímto děkuji Radkovi, že se snaží na svém soukromém webu poskytnout občanům  alespoň některé informace. A ještě si za to nechat od některých občanů nadávat, že se tímto způsobem snaží o zviditelnění! Kéž by se o to snažilo více občanů Hrabové, a především kritici Ing. Orkáče. Jsou v mých očích pouhými „kecalisty“. Jejich aktivita se omezuje pouze na občasné poznámky k různým událostem na FB Ostrava-Hrabová. A to je skutečně málo.

Nikdo asi nepochybuje, že Prodloužená Mostní je nejvýznamnější stavbou v Hrabové, uskutečněnou po roce 1990. Velice rád bych si přečetl, co se o ní píše v naší kronice. Co se o ní dozví čtenáři kroniky  Hrabové třeba v roce 2040.  Píši o tom proto, že nyní velmi podrobně sleduji místní události z období z počátku 20. století mnohé mohou být užitečné  i současné generaci. To se dotýká i Prodloužené Mostní. Měla své příznivce i odpůrce.

29.8.2020       V.S.

aždý má potřebu používat pro přepravu vlastní automobil přesto, že existuje  městská hromadná doprava.  Silnice jsou přeplněny osobní mi auty, zatímco autobusy jezdí poloprázdné. Každý má potřebu  vlastnit mnoho zcela zbytečných předmětů,  jejichž výroba  a distribuce  se neobejde bez obrovského počtu nákladních vozidel .

 

Takže buďme realisté a respektujme skutečnost , že Hrabová  není „pupkem světa“,  ale  součástí města Ostravy  a Moravskoslezského kraje.  

22. 8. 2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma