Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 5.5.2021: Vyplatila se stavba Prodloužené Mostní?

5.5.2021: Vyplatila se stavba Prodloužené Mostní?

Vyplatila se stavba Prodloužené Mostní?

 V době přípravy této stavby, v letech 2010 – 2017,  vznikaly mezi obyvateli Hrabové  mnohé diskuse o její užitečnosti. Byly názory pro i proti.  V roce 1996 vznikla proti této stavbě dokonce petice, kterou podepsalo 67 občanů.

Do provozu byla Prodloužená Mostní  uvedena před 2,5 lety, 22. srpna 2019.  Bylo nutno vykoupit 14 parcel se zahradami a s ornou půdou a dva rodinné domky v celkové částce  45 mil. Kč.  Kompletní  náklady na tuto stavbu činily 132 mil. Kč.

 Od tohoto propojení Místecké ulice s ulicí Frýdeckou se očekávalo především snížení transitní dopravy přes obytné zóny Hrabové, a to jak v její severní tak i v jižní části.

Při „střihání pásky“ 22. srpna 2019 hejtman  Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák prohlásil: „ Malý krok pro nás, velký krok pro Hrabovou. Stovky náklaďáků denně nyní budou mít novou možnost. Doposud projížděly kolem školy, obytnými zónami, přes sídliště. Dojde tedy k výraznému zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace  v tomto obvodě.“

Odpůrci stavby tvrdili, že vysoká  dopravní zátěž Paskovské ulice je především způsobená zpoplatněním Místecké silnice v úseku Ostrava – Frýdek Místek, a Prodloužená Mostní tento problém nevyřeší. Také byly obavy, že nová propojka způsobí zhoršení kvality ovzduší v jejím okolí.

Nebylo by žádoucí zjistit  skutečné dopady této investice na dopravní zatížení Paskovské ulice, a to jak na severní tak na jižní větvi? Jedinou možností je asi srovnání dřívější a nynější dopravní intenzity  a  možná i vyhodnocení vlivu této nové komunikace na kvalitu ovzduší.

Kdo by měl tuto studii zpracovat? Pokud ji vedení naší radnice bude považovat za užitečnou, určitě se najde odborné pracoviště, které to provede. Pochopitelně za příslušnou úplatu.

Kdo  by měl tento požadavek iniciovat? Napadá mě komise výstavby, dopravy a ekologie nebo komise zdravotní. Ty by mohly naše radní přesvědčit o její  nezbytnosti. Nebo ten člen RMOb, který má „na starosti“ dopravu.

Je zde také možnost nevěnovat této již ukončené stavbě  pozornost. Jsem zvědav, která z obou možností se stane realitou.

5.5.2021        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma