Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 11.1.2022: Odbor školství a sportu MMM mlčí...

11.1.2022: Odbor školství a sportu MMM mlčí...

Odbor školství a sportu  MMO mlčí…

 V listopadu 2021 jsem zaslal redakci Hrabovských listů následující dopis:

 „V srpnových Hrabovských listech v anketě o sportovní hale informuje pan starosta,  že požádal o odborný posudek Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy na variantu přestavby tělocvičny naší  ZŠ na sportovní halu. Je možno zveřejnit stanovisko magistrátu k této alternativě?“

V lednových Hrabovských listech jsem si  na můj dopis přečetl následující odpověď pana starosty:

„Tento odborný názor mám přislíbený do konce roku 2021 a doposud  (k prosinci 2021) jsem ho neobdržel. Bude se jednat o srovnávací studii, která zhodnotí  klady a zápory jednotlivých variant – tedy varianty stavby sportovní haly na Sokole nebo u základní školy. Nebude se jednat o materiál „do šuplíku“ a určitě ho zveřejním.“

Komentář HN: Rozhodnutí  pana starosty  požádat  Odbor školství  a sportu Magistrátu města Ostravy o odborné stanovisko k záměru rekonstrukce tělocvičny ZŠ na sporovní  halu bylo zcela logické.  Toto stanovisko mělo předcházet všem diskusím o  uvedeném záměru. Školní  tělocvična má určité nároky na technické vybavení a hygienická zařízení, které mohou být v rozporu s požadavky   na vybavení  multifunkční  sportovní haly.

O  možnosi přestavět tělocvičnu na sportovní halu jednala RMOb poprvé 14. 4. 2021. V té době zřejmě zaslal pan starosta Odboru školství a sportu MMO  výše uvedenou žádost.  Odpověď podle  tvrzení pana starosty doposud nepřišla.  

Je to divné.  Občas koresponduji s různými odbory MMO  a vždy obdržím odpověď cca do 14 dnů. A panu starostovi  dluží odpověď  na jeho dopis Odbor školství a sportu  MMO  8 měsíců! Přitom jde o poměrně významnou záležitost. Možná, že se žádost pana starosty někde „zatoulala“. Možná, že byla vadná adresa.  Jsou i další možné příčiny této prekérní situace.  Je také divné,  proč pan starosta odpověď na svou  žádost  neurgoval.  Vždyt osmiměsíční zpoždění není normální!

 Doufejme,  že dlouho očekávaná zpráva  v průběhu následujících dnů do Hrabové dorazí.  Podle příslibu pana starosty  neskončí „v šuplíku“, ale bude zneřejněna.  Může mít pro stavbu sportovní haly zásadní význam.

11. 1. 2022      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma