Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 11.11.2016: Multifunkční hala

11.11.2016: Multifunkční hala

 

Dlouho a usilovně jsem se snažil najít argumenty proti tomu nápadu. Nevymyslel jsem žádný a postavení této haly v Hrabové by vyřešilo všechny současné problémy, které brzdí další rozvoj obce v oblasti kulturních, sporovních a občanských aktivit. Ve srovnání s diskutovaným kulturním domem má univerzální hala tu velkou přednost, že je víceúčelová, což může mít příznivý dopad na úhradu provozních nákladů.

Na přednostech multifunkční haly se shodli všichni zastupitelé, kteří byli v této záležitosti osloveni šéfredaktorem Petrem Žižkou, a kteří zveřejnili svůj názor na stránkách posledních Hrabovských listů. Včetně pana starosty.

Protože by se jednalo o nejvýznamnější investici v porevolučním období Hrabové, je na místě věnovat potřebný čas všemožným úvahám o kladech a záporech. Nutně to vyžaduje vymyslet způsob, jak do těchto aktivit zapojit velkou skupinu občanů. Optimální se mi jeví besedy, možná mimořádné vydání Hrabovských listů včetně ankety ano – ne,  a  návštěvy těchto zařízení v okolí.

Důležité budou i poznatky a zkušenosti těch městských obvodů, kde  toto zařízení již provozují. Na internetu je k dispozici video z městského obvodu Lhotka, kde jsou uvedeny zajímavosti ze stavby této haly z prosince r. 2012.  Provoz měl být zahájen v lednu 2013. Náklady 31 mil. Kč uhradilo město Ostrava, důležité asi bylo, že hala slouží také částečně  potřebám okolních obcí, jmenovitě Hošťálkovicím a Petřkovicím. Provozní náklady jsou v této reportáži odhadovány na 0,8 – 1 mil Kč ročně a optimisticky se předpokládá, že budou uhrazeny z tržeb za používání haly.

Není asi jiná možnost financování, jak z městských peněz. Také myšlenka spojení úsilí okolních městských obvodů s následným společným využíváním je zajímavá.

V každém případě je nutno, aby Hrabová zi tuto investici „zasloužila“, aby se patřičně zviditelnila v tom dobrém slova smyslu. Není to snadné, ale je to reálné. Je to v moci jak zastupitelstva tak i občanů a jejich různých aktivit. Kulturních, sportovních, společenských. Nezbytné budou různé způsoby propagace Hrabové, abychom byli  považováni za důvěryhodnou a  významnou část Ostravy.

Věřte nebo nevěřte, ale máme na to.

11. 11. 2016      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma