Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 15.3.2022: Diskuse kolem sportovní haly

15.3.2022: Diskuse kolem sportovní haly

Diskuse kolem sportovní haly

Zastupitelstvo MOb Hrabová stojí před důležitým rozhodnutím.  Bude se sportovní hala stavět  u školy nebo  v areálu TJ Sokol?

Původně se uvažovalo pouze se stavbou v areálu TJ Sokol. Pak vznikla alternativa se stavbou u školy.

Názory některých zastupitelů  na tento problém přinesly loňské  Hrabovské listy v únoru a v srpnu.

V únorové anketě se vyjádřili zastupitelé J. Dolejška, V. Kopitzová, P. Balušek, J. Kelnarová a J. Skalský. Stavbu v areálu TJ Sokol prosazoval pouze J. Skalský, ostatní žádali k předloženým  alternativám více informací,  především výši nákladů.

 V srpnové anketě  pan starosta  oznámil,  že požádal o odborný názor Obor školství a sportu Magistrátu města Ostravy, a ten bude rozhodující.

Místostarostka V. Kopitzová a zastupitel  M. Houžvička prohlásili, „že to bude na zastupitelích, která z obou variant bude vybrána pro realizaci.“

Radní  P. Balušek a J. Kelnarová  preferovali  alternativu u školy.

Zastupitel R. Gromnica je pro stavbu u školy a svůj názor zdůvodňuje takto:

 „ Prioritou by měly být děti. Těm v době  covidové pohyb výrazně chybí.  Škola by získala až tři tělocvičny, které by umožnily pohybové aktivity několika třídám současně. Děti by přecházely koridorem  z budovy školy přímo do haly. Sportovní aktivity by děti mohly provozovat i v rámci školní družiny a v kroužcích. Sokol je od školy příliš vzdálen. V odpoledních hodinách a o víkendech by hala byla k dispozici široké veřejnosti  všech věkových kategorií. Projekt by spadal pod školství, tedy se šancí na získání dotace. Údržba a provoz by byly  koordinovány  prostřednictvím školy.“

 Starostou požadované posouzení obou variant odborem školství a sportu MMO  bylo předáno MOb Hrabová v únoru 2022 a závěry byly následně  zveřejněny v Hrabovských listech č. 3/2022. Závěrečná věta této studie  je tato: „Materiál neobsahuje jednoznačný závěr – slouží pouze jako podklad pro rozhodování městského obvodu.“

Poznámka HN č. 1: Pan starosta je asi tímto závěrem  zklamán. Předpokládal, že po zvážení pro a proti u obou variant jedna  z nich zvítězí.  Nestalo se tak a jsme ve stejné situaci, jako v srpnu loňského roku.

Poznámka HN č. 2: Marně si kladu následující otázku: Proč nebyl v loňských anketách osloven ředitel školy pan Radek Pollo? Podle názoru paní  Denisy Lacinové  z odboru školství a sportu MMO je zodpovědným za tuto záležitost ředitel školy, se kterým musí být jakékoliv stavební a jiné zásahy do budovy školy projednány. Jeho stanovisko by mělo velkou váhu.

Poznámka  HN č. 3:  V únoru jsem si dovolil oslovit v této záležitosti pana Mgr. Radka Pollo. Uvítal by stavbu sportovní haly u školy.  Prohlásil, že pokud se tato hala  postaví v areálu TJ Sokol, pak nebude školou příliš využívána, protože přesun dětí by byl neúnosně časově náročný.

Závěr: Stejně jako  P. Balušek, J. Kelnarová a R. Gromnica i já jako občan  preferuji stavbu sportovní haly u školy. Negativní  důsledky covidové epidemie na tělesný i duševní stav dětí  je  realitou. Odborníci se shodují, že účinným řešením důsledků dvouleté nečinnosti dětí jsou sportovní aktivity.  Je nezbytné pro ně vytvořit vhodné podmínky, a to co nejdříve.  Otálení zde není na místě, zbytečně jsme již  ztratili půl roku.

15. 3. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma