Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 15.6.2021: Současná debata o budoucí sportovní hale

15.6.2021: Současná debata o budoucí sportovní hale

Současná  debata o budoucí sportovní hale

Je velmi pravděpodobné, že po ukončení stavby nové mateřské školky a  přístavby  kulturního sálu  přijde na řadu stavba  sportovní   haly.

Nyní probíhá debata o tom, kde ji postavit.  Až do března letošního roku nikdo nepochyboval o tom, že nejvýhodnějším místem by byl areál, využívaný  TJ Sokol.  Je uprostřed obce,  je zde vyhovující napojení na dopravní komunikace a i dostatečný prostor pro parkoviště aut. A v neposlední řadě i ochota  a vstřícnost představitelů  TJ Sokol pro toto řešení.

Překvapením pro mne bylo usnesení RMOb č. 63/1367 ze dne 14. 4.2021: „Rada městského obvodu bere na vědomí studii „Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská“ bez připomínek a ukládá starostovi zajistit prezentaci na pracovním semináři MOb Hrabová“.

Překvapením proto, že o této možnosti se  doposud nejednalo ani na  žádném z předcházejících jednáních zastupitelstva  ani na jednáních RMOb.  Jednání, které by bylo zakončeno příslušným usnesením.

Na otázku, kdo dal podnět ke zpracování výše uvedené studie jsem dostal odpověď,  „že to bylo na základě požadavku některých zastupitelů, aby sportovní hala byla umístěna na pozemcích MOb.“

Jistě není na škodu projednat více alternativ.  Realizuje se ta, která je nejvýhodnější. Kdo o  tom nakonec rozhodne?   Tuto pravomoc a také zodpovědnost má  pouze zastupitelstvo. Také proto, že se bude stavět převážně za  peníze městského obvodu a města.

 Pro konečné rozhodnutí musí být dostatek podkladů a argumentů. Ty  v tomto případě prozatím  nejsou. Žádná hodnotící komise nebyla ustavena  a v daném případě  a za dané situace by to byl velmi obtížný úkol. Jak její sestavení, tak i rozhodování o tom,  která alternativa je výhodnější.

Vidím určité východisko. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsme součástí města a máme právo využívat i jeho odborné zázemí. Míním tím odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.  Jsou tam odborníci, kteří podobná  hodnocení  mají ve své pracovní náplni. Proč před  konečným rozhodnutím zastupitelstva nevyslechnout a nezvážit jejich názory?

Na celé této záležitosti mi vadí nedomyšlený postup našich radních.  Proběhla prezentace jejich návrhu na umístění sportovní haly, a co se bude dít dále?  Okamžité  hlasování o tomto problému v zastupitelstvu bez vyjasnění vzniklých pochybností se mi jeví jako velmi problematické.

Také mi vadí  postup  RMOb při  některých rozhodováních v oblasti veřejných prostředků.  Radní  nepokládají za problém  zaplatit 54 tis. Kč za uvedenou studii, ale odmítají zaplatit 7 tis. Kč organizátorům nedávné akce „Hrabovské kosy“.

 Pokládám toto odmítnutí  za velikou chybu radních, kteří nepochopili celospolečenský  význam této akce, která byla  první po dlouhém období  nucené nečinnosti následkem koronavirové pandémi. Místo povzbuzení  aktivních občanů přišla ze stany radních „ledová sprcha“.

15. 6. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma