Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 30.4.2020: Potřebnost Kulturního domu v Hrabové

30.4.2020: Potřebnost Kulturního domu v Hrabové

Potřebnost Kulturního domu v Hrabové.

Kulturním domem míním objekt, ve kterém se mohou scházet občané obce při různých příležitostech.

 Třeba k oslavám významných událostí,   k besedám na různá témata, k diskusím s významnými osobnostmi  veřejného, kulturního a sportovního života atd.

Hrabová tento sál měla , a to v prostorách hostince „ U Lípy“. Ale to je již minulost.

Viním naši samosprávu z toho, že velmi zanedbala   tuto problematiku. Tedy především starosty Hrabové z let 1990 až 2018.

Teprve nedávno se začalo uvažovat o  zřízení  prostor pro tyto účely, a to  přístavbou sálu k budově radnice.

Vše  zkomplikoval  koronovirus.  Mnozí  se domnívají, že uskutečnění této stavby je nyní  nemožné, že na to nebudou peníze.

Osobně si myslím, že to nebude tak tragické. Příjmy poněkud poklesnou, ale pravděpodobně se sníží i ceny stavebních prací.

Především by bylo zapotřebí  si vyjasnit prioritu této investice. Zaznamenal jsem  i názory o nepotřebnosti této stavby.  Prý v nové moderní době není zájem o místní kulturu.

 Pak je tady další názor, že pro tyto potřeby může dobře posloužit  objekt, který se nyní začíná stavět na místě bývalé restaurace „U Lípy“. Je zvláštní, že tato možnost nebyla doposud projednána s Ing. Kovářem a jeho společníky. Je také zvláštní, že doposud nikdo neinformoval veřejnost Hrabové o technickém a stavebním řešení  tohoto objektu. Dokonce ani velmi pohotový web Hrabova.info.

 V této situaci považuji za vhodné  vyslechnout  názory  občanů na užitečnost  a potřebnost vlastního Kulturního domu.  Jestli to bude formou  ankety,  referenda,  nebo jinak,  to bych ponechal na  úvaze představitelů samosprávy.  

Výsledky tohoto průzkumu  by usnadnily  i následné kroky samosprávy. Třeba i v oblasti případného snižování  nákladů na veřejnou správu a v omezování  různých výdajů, které lze odložit na pozdější dobu.

30.4.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma