Navigace: Vladimír Slavík > Stavby pro sport a kulturu > 6.8.2021: Diskuse o budoucí sportovní hale

6.8.2021: Diskuse o budoucí sportovní hale

Diskuse o budoucí  sportovní hale

 Pokud jde o další veřejně-prospěšné stavby v Hrabové, tak po nové MŠ a prostorách pro kulturu   (přístavba k budově ÚMOb) bude pravděpodobně  následovat  sportovní hala.

 Diskutuje  se o dvou možnostech: o postavení nové  haly v areálu TJ Sokol Hrabová nebo o přestavbě tělocvičny ZŠ.

Zastánci první alternativy vidí výhodu v tom, že by se tím soustředilo provozování sportovních aktivit  na jedno místo a využilo se bohatých zkušeností sportovní organizace Sokol. Vznikly by zde podmínky pro sportovní akce celoměstského významu a  v Hrabové by bylo možno provozovat mimo fotbal i další druhy sportu.  Souběžně by se pro sport využívala i tělocvična ZŠ.

Zastánci druhé alternativy poukazují především na nižší investiční náklady  a na výhody, které by toto řešení mělo pro žáky školy.

Diskuse na toto téma začala v letošním roce. V lednových  Hrabovských listech vyšel článek  „Sokol byl, je a bude!  “, kde přední funkcionář Sokola  Daniel Nováček popisuje výhody, které by mělo umístění  nové sportovní haly v současném areálu Sokola.

V únorových Hrabovských listech  se k umístění haly vyjádřil  Jiří Dolejška, Vladimíra Kopitzová, Petr Balušek, Jiřina Kelnarová, Miroslav Poláček a Jiří Skalský.  Pan Dolejška  víceméně  preferoval  alternativu č. 2, paní Kopitzová požaduje vyhodnocení obou možností z hlediska nákladů a rychlosti realizace, pan Balušek postrádá u obou alternativ prostor pro příjezd a parkování vozidel, paní Kelnarová požaduje v případě výstavby v prostoru TJ Sokol vyřešení majetkových poměrů, pan Poláček doporučuje před konečným rozhodnutím zvážit zkušeností z jiných městských obvodů. Jedině pan Skalský jednoznačně doporučuje stavbu  sportovní haly v areálu Sokola.

V červnových Hrabovských listech byla zveřejněna studie přestavby tělocvičny ZŠ na sportovní halu a  rozhovor na toto téma bývalého šéfredaktora HL s jednatelem TJ Sokol  p. Jiřím Skalským.

Anketa o umístění haly pokračovala  i v srpnových Hrabovských listech. Pan starosta Trávníček požádá o odborný názor Odboru školství a sportu MMO, paní Kopitzová a pan Houžvička postrádají u obou alternativ podrobnější informace o provozních nákladech, pan Balušek popisuje výhody, které by vznikly přestavbou tělocvičny, pro toto řešení je i  paní  Kelnarová a pan MUDr.  Gromnica.

Komentář HN:   Nikdo mimo pana starosty nepoukázal na to, že by se mělo přihlížet i k názorům odborníků, konkrétně k  Odboru školství a sportu MMO.  Já bych pokládal za nutné si vyžádat názor i odborníků MMO  z odboru Územní koncepce. Mají totiž v popisu práce i  poskytování odborného servisu v oblasti urbanismu města.  A Hrabová je součástí města, v jeho majetku je i budova  ZŠ.  Je to zdarma, tak proč této možnosti nevyužít?

Do zahájení  stavby sportovní haly je ještě dostatek času.  Nebylo by marné zjistit názory  na tento problém i  u dalších zastupitelů a  členů komise pro výstavbu, dopravu a ekologii. A také ostatních  občanů.

6. 8. 2021         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma