Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 11.9.2018: Splnění volebních slibů ČSSD z roku 2014

11.9.2018: Splnění volebních slibů ČSSD z roku 2014

Splnění volebního programu ČSSD .

Naši sociální demokraté  si dali do volebního programu v roce 2014 11 bodů, mezi  kterými  byly i následující:

1. Neustaneme v úsilí o odstranění tranzitní dopravy z Paskovské ulice.

Komentář HN: Nutno uznat, že předseda ČSSD Honza Dvořák byl jediným zastupitelem, který  systematicky propagoval  stavbu Prodloužené Mostní a vysvětloval její význam. Ale je fakt, že realizace této stavby vůbec nezávisela na mínění místních politiků Hrabové, jejikož  byla součásti  územních plánů města  Ostravy a MS kraje.  

2. Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce Hrabové.

Komentář HN: Nevzpomínám si, že by představitelé ČSSD přišli s návrhem na výstavbu nového  kultuŕního domu nebo s jiným „radikálním“ řešením. Dlouhodobě byli zastánci odkupu hostince U Lípy, což bylo zcela nereálné. Ale nakonec podpořili návrh opozice na přístavbu kulturního domu k budově radnice.

10. Budeme uslilovat o kvalitnější práci ÚMOb a o lepší informovanosti občanů zlepšením Hrabovských listů, webových stránek a digitální obecní kroniky.

Komentář HN: Opět je tady oprávněná otázka, proč o to neusilovali v době, kdy ČSSD  měla   v zastupitelstvu 5 zastupitelů.  V té době byly Hrabovské listy na tom co do obsahu a rozsahu  velmi špatně  a webové stránky Hrabové byly  na katastrofální úrovni. Neobsahovaly ani  úředně nařízenou  agendu  o zákonu č. 106/1999 Sb., tedy o povinně sdělovaných informacích. Nebyly tam  zápisy z jednání zastupitelstva. A to byl v té době místostarostou v Hrabové předseda ČSSD. 

Většina z uvedených 11 volebních slibů ČSSD nebyla splněna. Konkrétně kanalizace na jižním konci Hrabové, řešení nedostatečné kapacity a stavebních problémů MŠ, prosazování zdravé výživy žáků ZŠ, zřízení veřejné posilovny, výsadba květinových záhonů podél komunikací, podpora neziskových organizací věnujících se mládeži, digitální kronika na webových stránkách MOb atd.  

 Většinou byly tyto úkoly natolik složité, že jejich realizace vyžadovala součinnost a domluvu všech politických stran, což se nepodařilo uskutečnit. Jako příklad uvádím problematiku zvýšení počtu  parkovacích míst na Šídlovci.

Očekával bych, že pro nastávající volební období  2018 - 2022 bude ČSSD  Hrabová při tvorbě svého volebního programu obezřetelněnší  a uvede pouze to, co je reálně možné.

11. 9. 2018    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma