Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 13.9. 2018: Jak plnil své volební sliby Ostravak

13.9. 2018: Jak plnil své volební sliby Ostravak

Jak splnil své volební sliby „Ostravak“

Pro připomenutí:  toto regionální hnutí  podpořili v Hrabové občané, kteří nebyli spokojeni se zjevnou stagnaci ve vývoji naší obce. Na kandidátní listině tohoto hnutí je uvedeno 15 jmen  občanů Hrabové ve věku od 21 do 64 let, bydlících většinou na Šídlovci. Ve volbách získali 15 % hlasů a dva  mandáty.

Pochopitelně s tak malým zastoupením se  velmi těžce plnil náročný volební program, ve kterém byly mimo ty všeobecné proklamace  i násedující poměrně náročné úkoly:

  • Lepší   informování občanů prostřednictvím webových stránek a Hrabovských listů.
  • Zprůhlednění financování obce prostřednictvím srozumitelného rozpočtu.
  • Zlepšení životního prostředí.
  • Větší pozornost dětem, mládeži a seniorům.
  • Citlivé řešení dopravní problematiky v obci.
  • Více peněz z dotačních programů.

Je skutečností, že v tomto volebním období se výrazně zlepšila informovanost občanů, ale jestli to byla  pouze  zásluha členů  hnutí „Ostravak“, to nelze tvrdit.  Pokud jde o „zprůhlednění financování obce“, nastala zde určitá  změna a má na tom  podíl i předsedkyně finančního výboru, paní Květa Hrabovská. Ale je to „běh na dlouhou trať“ a bude zapotřebí  ještě nejméně  jedno volební období, aby se o  stav obecní pokladny zajímala více i veřejnost. Ještě tomu tak zdaleka není.

Pokud jde o zlepšení životního prostředí, proběhly ke konci volebního období  v Hrabové dvě události, a to budování  parku „Hrabovjanka“ a  řešení  budoucnosti Pilíků. Ani na jedné z nich se příslušníci hnutí Ostravak výrazně nepodíleli.

Také jsem nezaznamenal ze strany tohoto hnutí  větší pozornost ve směru k dětem, mládeži a seniorům, v  řešení dopravní problematiky v obci nebo  v oblasti dotačních  programů.Tedy něco víc,než  pouhé proklamace.

 Omezené možnosti hnutí si uvědomomil  i předseda Šubmera, který do volební přlohy  Hrabovských listů napsal: „Stejně jako dnes byly pro nás důležité transparentní a smysluplné hospodaření obce, komunikace s občany, moderní Hrabovské listy a webové stránky obce a životní prostředí. To vše jsme se snažili prosazovat prostřednictvím našich dvou zastupitelů ve finančním a kontrolním výboru a prací v komisích“.

Výsledky by byly určitě lepší, kdyby se podařilo vytvořit  z pěti  opozičních zastupitelů kompaktní „nátlakovou“ skupinu s konkrétním programem. To by pak měli i právo svolávat mimořádná zastupitelstva a prosazovat na nich body svých volebních programů!

Na závěr poznamenávám, že si osobně velice vážím práce obou opozičních zastupitelů a příznivců hnutí Ostravakjak v zastupitelstvu tak v různých komisích a výborech. Jsem přesvědčen, že nejenom já, ale i mnoho  dalších občanů. A určitě se to projeví i na volebních výsledcích v  blížících se voleb.

12.9.2018       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma