Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 16.5. 2022: Letošní komunální volby

16.5. 2022: Letošní komunální volby

 Letošní komunální  volby

Komunální volby pro období  2022 – 2026  se uskuteční  22. a 23. září. Těch posledních  v roce 2018 se v naší obci  zúčastnilo 8 volebních subjeků, a to ČSSD, SNK Hrabované, KSČ, ODS, KDU-ČSL, Ostravak a Změna pro lidi, SPD a STAN-KPH.

Před volbami jsou voliči seznamováni s kandidáty a s volebními programy. Děje se tak různými způsoby.

Vhodné mohou být  i propagační skříňky, prostřednictvím kterých se volič může seznámit s kandidáty, s jejich životopisy , a také s volebními programy stran a hnutí, za které kandidují.

Podle zákona o obcích má každý občan právo zaslat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Využil jsem  svého práva a zaslal MOb Hrabová následující návrh:

„Instalovat na vhodném místě cca 8 propagačních skříněk  pro politické strany a hnutí, které vyvíjí svou činnost na území naší obce. Zdůvodnění:  Skříňky by sloužily k vyvěšení kandidátních listin, ke zveřejnění volebních programů a k dalším propagačním účelům. Během volebního období  by mohly sloužit k informování občanů o aktivitách jednotlivých stran a hnutí.“

Na tento návrh jsem  obdržel od starosty pana Igora Trávníčka následující odpověď:

„Dobrý den Vladimíre,

já nesdílím tvůj názor, že by obec, resp. naše městská část, měla takto jít vstříc politickému dění. Vidím tady několik komplikací, které by do budoucna mohly způsobit spíše rozmíšky:  Kde správně umístit ty skříňky? A bude osm stačit i v případě, že v Hrabové vznikne více politických subjektů? Kdo v takovém případě bude posuzovat komu tu skříňku přidělit a komu ne? Doposud to fungovalo opačně – pokud chtěl nějaký politický subjekt prezentovat svou činnost formou informační skříňky, nikdy mu v tom úřad nebránil a v rámci svých možností to povolil. Hrabová má dostatečnou kapacitu výlepových ploch – a to zcela zdarma a plně k dispozici všem, a máme vlastní  informační skříňky, kde veškeré informace k volbám budou. To je, dle mého, dostačující. Vyjadřuji tímto pouze a jen svůj názor, pokud budeš chtít (s odvoláním na citované ustanovení zák. č. 128/2000 Sb.) můžu tvůj návrh přetlumočit v radě. Pěkný den.“

Odpověděl jsem, že trvám  na svém  právu občana a žádám o projednání  mého návrhu v radě.

Možná, že skutečně je můj návrh nevhodný a bude radou  oprávněně odmítnut. Smířím se s tím, když stejného názoru jako starosta budou alespoň dva  další  radní.

Takže uvidíme.

16. 5. 2022     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma