Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 17.10.2018: Na startovací čáře

17.10.2018: Na startovací čáře

Na startovací čáře

Za poslední čtyři roky se toho v Hrabové hodně změnilo. Nastal výrazný posun od dřívější mnohaleté stagnace do období  různých diskusí (někdy až příliš osobních) nejenom mezi zastupiteli navzájem, ale také mezi občany.  Tyto diskuse nebyly samoúčelné, přinesly mnoho významných změn, které rehabilitovaly postavení samosprávy v životě Hrabové.

Jaké jsou konkrétní výsledky tohoto čtyřletého období?

Především se podařilo vyvolat větší zájem občanů o veřejné záležitosti.  Ti nejaktivnější byli pravidelnými účastníky zasedání zastupitelstva a kladli tam zajímavé otázky. Svůj podíl na oživení zájmu občanů  o věci veřejné měly také Hrabovské listy a možná i soukromé webové stránky Hrabova.info a Hrabovské noviny.

Na začátku uplynulého  volebního období byl odvolán tehdejší problematický starosta a nahrazen novým. Tentokrát měla místní ODS šťastnější  ruku, protože Igor Trávníček se projevil jako kompetentní  politik, který celkem úspěšně řídil naší obec v tomto složitém období.

Velký podíl na větším zájmu  o veřejné dění měly (a mají) webové stránky obce. Konkrétně zápisy ze zastupitelstva. A také  pracovní náplně výborů a komisí a zápisy z jejich jednání. Doufám, že tyto „vymoženosti“ zůstanou zachovány i v novém volebním období.

Nemohu při dnešní bilanci nevzpomenout některé (podle mého názoru) významné momenty z minulého volebního období.

Opět musím zdůraznit aktivitu mnohých  občanů.  Jejich připomínky brali zastupitelé většinou vážně a snažili se jim vyhovět. Pak to byla zlepšená činnost finančního a kontrolního výboru. Ve srovnání s dřívějším formalismem se členové těchto výborů snažili své funkce vykonávat  s maximální zodpovědností.

 Každý objektivní občan musel ocenit  přínosnou a prospěšnou  činnost komisí.  Doufám, že nová Rada nebude překotně měnit jejich strukturu a  ty úspěšné budou ve své činnosti pokračovat.

Nemohu se nezmínit o některých svých subjektivních poznatcích z fungování minulého zastupitelstva. O velkém přínosu Igora Trávníčka při „normalizaci“ zdejších poměrů jsem se již zmínil. Nezapomenutelný byl i  Jan Dvořák, který svou nezdolnou aktivitou přispíval k „čeření stojatých vod“ rybníka jménem Hrabová. Oceňuji i  kritické  připomínky  a různé podněty Vladimíra Petany,  Milana Orkáče, Jana Šumbery, Květy Hrabovské a Vlaďky Kopitzové.

Pokud jde o nové složení zastupitelstva, uvítal jsem, že je zde osm nových osobností. Většinou to jsou všeobecně známí  a vážení občané, kteří budou určitě pro naši samosprávu přínosem.  Poněkud mi vadí  profesní složení nového zastupitelstva. Není tam žádný skutečný odborník na finance a na technickou, především stavební problematiku. Rád bych se mýlil.

Odstupující zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání významný dokument s názvem „Strategie rozvoje MOb Hrabová  do roku 2040“. Tím do značné míry  určilo směřování a úkoly zastupitelstva nového. Navíc je zde ještě mnoho zajímavých námětů z volebních programů jednotlivých volebních subjektů, takže naši noví zastupitelé budou mít „plné ruce  práce“ a nezbude čas na různé zbytečné „žabomyší války“.

Na ustavujícím zastupitelstvu se bude volit starosta, místostarosta a členové rady. A také předsedové a členové finančního a kontrolního výboru. Přeji všem zastupitelů, aby zvolili ty nejlepší.

17. 10. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma