Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 17.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (1)

17.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (1)

Co se slibovalo u posledních voleb (1)

Od posledních voleb ( říjen 2018) již uběhlo 28 měsíců a nastává čas  se věnovat kontrole plnění volebních  programů zdejších volebních stran.

Jednotlivé body  jsem rozdělil do tří skupin:

 a) Všeobecná provolání  (např. zlepšení životního prostředí, maximální informovanost občanů).

b)  Požadavky, na jejichž realizaci  mají místní volební strany  minimální vliv  (např. dobudování kanalizace, zrušení zpoplatnění silnice D 56).

c)  Body, které jsou  v reálných možnostech místních  politických stran a hnutí.

Začnu volební stranou č. 1 – ČSSD Hrabová.

 Dlouholetým předsedou ČSSD Hrabová je Ing. Jan Dvořák. Místních komunálních voleb se tato strana zúčastňuje od roku 1994. Největšího úspěchu bylo dosaženo  u voleb v roce 2010 ziskem 4 mandátů.  Volební program pro období 2018 -2022 obsahuje celkem 16 bodů. Vybral jsem některé ze skupiny c) a přidám k nim svůj komentář.

Bod č.3:  Budeme řešit nedostatek parkovacích míst na Šídlovci při zachování principu  bezplatného parkování. 

Komentář HN: Velmi aktuální požadavek.  Základem řešení  může být  studie, zpracovaná dopravním odborníkem.  Pokud je mi známo, představitelé ČSSD v zastupitelstvu nebo v komisi VDE o zpracování této studie doposud neusilovali.

Bod č. 6: Budeme navrhovat úpravu rekreačních zón podél Ostravice a u Pilíků.

Komentář HN: Jde o přínosný návrh. I tento se neobejde bez odborně zpracovaného návrhu, který  by obsahoval detailní řešení , včetně umístění požadovaných laviček, ohnišť, komfortního přístupu, pláže pro koupání a přírodní dráhy pro horská kola. Ani zde představitelé ČSSD prozatím nevyvinuli   žádnou iniciativu.

Bod č. 12: Budeme prosazovat, aby se občané mohli vyjádřit k tomu, co má  být přednostně realizováno z rozpočtu obvodu.

 Komentář HN: Principy tzv.participativního rozpočtu jsou v ČR známy již několik let. Je  uplatňován i v MOb Ostrava-Jih. Doposud  představitel ČSSD nepožadoval zavedení  participativního  rozpočtu i u nás v Hrabové.

Bod č. 13: Budeme usilovat o další zkvalitnění  práce úřadu městského obvodu.

Komentář  HN: Jde o zcela oprávněný požadavek. Základem je  provedení odborného auditu.  Nezávislí auditoři  posoudí pracovní náplně jednotlivých úředníků,  možnosti jejich případných  redukcí , časovou  vytíženost úředníků a nakonec  vypracují návrh na případné úpravy.  Ani zde představitelé ČSSD prozatím o tento audit nežádali.

Příště bude předmětem tohoto hodnocení volební strana č. 2 – Hrabované – Sdružení nezávislých kandidátů.

17. 3. 2021     V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma