Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 18.10.2018: Jak dopadly volby

18.10.2018: Jak dopadly volby

Jak dopadly volby do místního zastupitelstva.

Vcelku jsem spokojen. Mezi zvolenými zastupiteli  je  osm nových jmen. A nejsou to  žádné neznámé osobnosti, ale většinou  lidé, kteří  se v minulých letech tak či onak snažili být prospěšní  obci.  Jako občané to měli těžké, jako zastupitelé se nyní mohou zaštítit svým mandátem. Nadále již nebudou prezentovat pouze sebe, ale budou muset  především hájit zájmy svých voličů. A to je velká zodpovědnost.

Nově zvolené  zastupitelstvo má velkou výhodu v tom, že může využívat výsledků velmi rušného a zajímavého období let  2014-2018, kdy se v Hrabové zapojili nevídaným způsobem  do řešení místních problémů  také i mnozí občané.

Výsledkem  (možná i neočekávaným)  tohoto  revoluční období  bylo i zvýšení počtu volebních subjektů.  Pokládám to za prospěšné, protože se tím zvyšuje konkurence mezi  různými názorovými proudy a občané u voleb nejsou omezeni pouze na ty dosavadní politické strany.

Následující období  let 2018-2022 bych označil jako „budovatelské“.  Zasloužilo  se o to také i nyní končící zastupitelstvo, které na svém posledním zasedání schválilo významný dokument s názvem „Strategie rozvoje MOb Hrabová do roku 2040“. Tím do značné míry určilo směřování a úkoly zastupitelstva nového. Navíc je zde ještě mnoho zajímavých námětů z volebních programů jednotlivých volebních subjektů

 Takže naši noví zastupitelé budou mít „plné ruce práce“  a nezbude čas na na různé zbytečné neproduktivní polemiky.

Na ustavujícím zastupitelstvu (pravděpodobně počátkem listopadu) se bude volit starosta, místostarosta a členové rady.  A také předsedové  a členové  finančního a kontrolního výboru. Doufejme, že do těchto zodpovědných funkcí  budou zvoleni ti nejpovolanější.

18. 10. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma