Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 18.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (2)

18.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (2)

Co se slibovalo u posledních voleb (2)

Jsme již v druhé polovině  volebního období  a je na čase  se věnovat kontrole plnění volebních programů zdejších volebních stran.

Dnes je na řadě „Sdružení nezávislých kandidátů -  Hrabované“.

Tento volební subjekt  vznikl nedlouho před říjnovými volbami  2018. Na  kandidátní listinu se nechali  zapsat  převážně občané, kteří se dříve veřejně příliš neangažovali.

 Výjimkou byl Ing. Radomír Orkáč a JUDr. Jan Skopal, dřívější členové ČSSD Hrabová.  Nový volební subjekt  byl ve volbách   úspěšný,  „Hrabované“   získali 3 mandáty a vytvořili společně s  ODS povolební koalici.

Ta „vydržela“  pohromadě pouhý rok, na zastupitelstvu 31. 10. 2019 se radní  Ing. Skalský  a Ing. Orkáč vzdali svých funkcí radních a byli nahrazeni  paní Kelnarovou  (ČSSD) a panem Baluškem (KDU-ČSL).

Volební program SNK – Hrabované  na období  2018-2022 obsahoval  18 bodů. Některé body byly formulovány velmi obecně ( maximální informovanost občany vyjádřit se k aktuálním problémům a vyjádřit své názory, podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci atd.).  Realizace dalších je mimo možnosti místních volebních stran (dobudování kanalizace, zachování vesnického charakteru obce).

Některé ale jsou konkrétní a přínosné  a stále čekají na svou realizaci.

Bod č. 8: Podporovat rozvíjení spolkového života v obci.

Komentář HN: Hrabové citelně chybí dětská organizace typu Junák.  Když  existuje v mnoha městských obvodech, tak proč ne v Hrabové? Nebo dětská organizace typu  Pionýr Paskov.  Potřebná by byla s ohledem na záměry s vodními nádržemi Pilíky i místní organizace Českého rybářského svazu. Zdejší spolky ( TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Klub českých velocipedistů  a další) podporu nepotřebují a ani ji nevyžadují.

Bod č. 11: Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, přirozeně žijících na území obce.

Komentář HN: Velice podnětný  nápad.  Základem by byl popis a dokumentace   současného stavu a pak konkrétní projekt jeho zachování a rozvoje. Je zde možná kooperace  s žáky a pedagogy naší školy, s existujícími  spolky  Zelená Hrabová  a Myslivecký spolek.  Nevylučuje se ani spolupráce s externími odborníky. Je však nutno domyslet konkrétní postup při realizaci tohoto nápadu.

Bod č. 13: Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovalými rybníky.

Komentář HN: Zde mám k vedoucím představitelům SNK Hrabované následující výtku. Základem tohoto „dořešení“ je bezesporu existence  cesty, která by spojila Pilíky s okolním světem. K těmto účelům by mohla sloužit lesní cesta ze strany od Mitrovic, která je ve správě Hrabové.  Je však již dlouho nesjízdná a neschůdná a zastupitelé za SNK- Hrabované  Ing. Skalský, Ing. Orkáč a pan Slíva se doposud nepokusili  prosadit její opravu.

Závěr: Bylo by velmi žádoucí  věnovat uvedeným třem bodům  volebního programu  SNK – Hrabované větší pozornost.  Do konce volebního období by se jejich realizace dala  ještě stihnout.

18. 3. 2021       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma