Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 19.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (3)

19.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (3)

Co se slibovalo u posledních voleb (3)

Volební subjekt, který si vylosoval č. 3,  byla KSČM.  I když  neměla žádný volební program, získala  KSČM Hrabová v podzimních volbách 2018 jeden mandát.

Následuje volební  subjekt č. 4 – ODS. Tato strana vyhrává v Hrabové  komunální volby od roku 1994. U  těch posledních  v říjnu 2018 získala ODS Hrabová  5 mandátů. Starostou se stal předseda ODS  Igor Trávníček a radním  místopředseda místního sdružení ODS  Jiří Dolejška.

 Volební program má 12 bodů a obsahuje jak velmi obecně fomulované  požadavky s populistickým zabarvením  (např. Prosadíme Strategický plán rozvoje Hrabové do života, Zrušíme zpoplatnění D 56, Dokončíme kanalizaci v jižní části Hrabové) tak body  konkrétní, které se ale prozatím nedaří realizovat.  Vybral jsem z nich tyto: 

Bod č. 7: Spolu s dalšími městskými obvody vybudujeme novou cyklostezku  podél levého břehu Ostravice až do Dolní oblasti Vítkovic.

Komentář HN:   Již v roce 2013 se pro  tuto cyklostezku  v úseku Mostní – Odlehčovací kanál Ščučí pořídila technická dokumentace  a z obecní pokladny  se za ní zaplatilo  423 tis. Kč. Uvedený záměr byl zdůvodňován vysokou dopravní vytíženosti  cyklostezky po pravém břehu řeky. K realizaci  však nedošlo.  Doposud nebyly učiněny žádné konkrétní kroky, požadovaná syklosteska nebyla pojata ani do programu stavby nových cyklostezek v rámci města Ostravy.

Bod č. 8: Zaměříme se na bytový fond, na  potřebné opravy a rekonstrukce a zahájíme diskusi o možném prodeji bytů současným nájemníkům.

Komentář HN:  Vzhledem ke stáří  bytů, které jsou ve správě MOb je  tento bod je velmi aktuální. Doposud však nebylo provedeno odborné  posouzení stavu bytových domů  bytových jednotek, stanovení finanční náročnosti  a vypracování časového harmonogramu oprav. Taktéž nebyl stanoven počet  bytů,   které by  bylo možné odprodat současným nájemníkům. Jde o velké selhání  samosprávných orgánů, ve které mají hlavní slovo představitelé ODS.

Bod č. 11: Podpoříme výstavbu bydlení zaměřenou na potřeby penzistů.

Komentář HN:  Shodou okolností se Hrabová stala  místem, kde podnikatel Patrik Němec se rozhodl v postavit malometrážní byty, určené  převážně pro seniory. A se nestalo?  Místo toho, aby  vedení městského obvod  tuto výstavbu podpořilo, bylo podáno  proti této stavbě odvolání s odůvodněním, že vybraná lokalita není pro bytové domy vhodná.  Jelikož vše bylo v souladu s platným územním plánem, byla všechna odvolání zamítnuta. Na těchto protestech  se podíleli i představitelé ODS.  Byl  to poněkud  zvláštní způsob podpory  výstavby bydlení pro penzisty! Navzdory tomu výstavba tří bytových domů v zatáčce u Šídlovce úspěšně pokračuje.

19. 3. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma