Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 2.12.2018: Nejzajímavější volební předsevzetí

2.12.2018: Nejzajímavější volební předsevzetí

Nejzajímavější volební předsevzetí

Po prostudování všech volebních programů všech stran a hnutí  pro období 2018 – 2022 pokládám za výjimečné a hodné pozornosti volební  předsevzetí č. 11, které vymysleli  lídři Hrabovanů - SNK ve znění:

„Zachování a rozvoj biologické  rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, přirozeně žijících na území obce“.

Především jsem si položil otázku, proč se vůbec někdo zajímá o tuto záležitost. Vždyť  nežijeme v oblasti, kde by „rozmanitost rostlinných a živočišných druhů“  byla výjimečná a hrozil jim zánik.

Je faktem, že Hrabová je specifická (ve srovnání s ostatními  městskými obvody) tím, že na jejím území je ještě stále z hlediska  původní přírody  několik zajímavých míst. Především je to oblast Pilíků, pak význačný krajinný prvek Rybníky (dnes se tam pasou koně z farmy Na Rozvodí) a plochy na levém břehu Ostravice, kde dříve býval  hutnický odval VŽKG.  

Pokud jde o místní  rostlinstvo, tak nic výjimečného zde nerostlo ani neroste. Snad s výjimkou dřeviny zvané habr,  podle kterého získala naše  obec kdysi dávno své jméno. Pravděpodobně se jim dobře dařilo v okolí Ostravice.

Takže, pokud jde o „flóru“, mohou zastupitelé hnutí Hrabovanů prosazovat hojnější výsadbu habrů na příhodných místech našeho katastru, nejlépe však  na levém břehu Ostravice. Osobně bych tyto  snahy všemožně podpořil.

Složitější to je se zachováním živočichů, „přirozeně žijících na území obce“. Především není specifikováno, o jaké živočichy se jedná.  Všichni mají povědomost, že v zemědělské Hrabové byly dříve na statcích krávy, prasata, koně, drůbež. To byly  živočišné druhy (mimo lidí) přirozeně žijící na území obce.

 Ale v roce 2018? Neumím si představit, jak by bylo možné přeměnit současnou Hrabovou na  zemědělskou obec.

Je zde však jeden aktuální problém, který by snad mohli Hrabované vyřešit. Je to problematika rybičky hořavky duhové, která žila několik let ve vodních nádržích Pilíky a tyto nádrže získaly z tohoto důvodu prestižní titul „Evropsky  významná lokalita“. Pak ale tato rybka ve zdejším prostředí vyhynula  a nikdo neví, proč. Že by se nenašel  z tolika „chytrých“ hrabovjanů nikdo, kdo by se nesnažil tuto záhadu objasnit?  Velice ochotně poskytnu těmto diskusím prostor v Hrabovských novinách.

2. 12. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma