Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 21.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (4)

21.3.2021: Co se slibovalo u posledních voleb (4)

Co se slibovalo u posledních voleb (4)

Zbývající volební subjekty (KDU-ČSL, SPD a STAN-KPH) měly velmi obsáhlé volební programy a přesto získaly pouze po jednom mandátu. Co z toho lze odvodit?  Volební programy asi nejsou u voleb příliš důležité. Vypracovávají se pouze proto, že je to dlouholetá zvyklost. Nikomu příliš nevadí, že většina slibovaných zlepšení  se neděje podle „zbožných přání“ autorů těchto programů, ale závisí na okolnostech, které místní politici nemohou ovlivnit.

Kupříkladu  požadavek na dokončení kanalizace. Ten se řídí „Plánem  financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“, který je každoročně aktualizován usnesením zastupitelstva města. Jednotlivé obvody na  tom nemohou nic změnit. To určitě dobře ví i místní politici v Hrabové a přesto tento bod je téměř ve všech volebních programech.

Nebo požadavek na zrušení zpoplatnění D 56. Předpokládám, že všichni místní politici dobře ví, že toto zpoplatnění není v rozporu s platnými zákony a jejich změna je v rukou poslanců. Protesty, adresované ministru dopravy nebo několikatiminutové  blokování provozu na Paskovské ulici je zcela neúčinné. Účinnější by byla demonstrace před budovou Krajského úřadu nebo před radnicí v Ostravě. Velice účinným argumentem  proti zpoplatnění by byl důkaz o vysokých hodnotách škodlivin v okolí Paskovské ulice, způsobený intenzivní dopravou. Měření těchto škodlivin (oxidy uhlíku, dusíku, jemné částice prachu a těkavé uhlovodíky) však nikdo nepožaduje!

 Ještě k volebním programům tří zbývajících stran. I tam je několik zajímavých návrhů.

 Ve volebním programu  KDU-ČSL  je uvedeno,  že roste poptávka po malometrážních bytech, zejména pro mladá manželství a pro seniory. Prozatím však pan Balušek nepodnikl žádné kroky, které by vedly ke zjištění (alespoň přibližně) reálné potřeby   těchto bytů, třeba provedením ankety nebo  jinak.

Ve volebním programu  SPD je požadavek „bezpečné ulice“. Lze z toho vyvodit,  že v Hrabové není řádně zajištěna bezpečnost občanů na místních komunikacích. Pan Pospěch však prozatím  nepodal žádný  návrh na konkrétní umístění  kamer, fotopastí a podobných technických zařízení nebo na zlepšení práce policie.

Ve volebním programu STAN-KPH je bod č. 11 „Zachovat školku na Šídlovci“. Je to jistě chvályhodný požadavek, školka zde existuje mnoho let a  pro zde bydlící občany to je veliká výhoda.  Ale  nutnost další existence této školky je nezbytné podpořit buď průkazným zájmem občanů Šídlovce  nebo jiným důkazem její  nezbytnosti.  Pan MUDr. Gromnica se prozatím o zachování této školky nijak nesnažil.

Závěr:  K napsání těchto komenářů mě přiměl  nedostatečný zájem místních politiků o plnění  jejich volebních slibů. Naštěstí místní voliči jsou natolik velkorysí a benevolentní, že jim to nevadí. Prozatím se nikdy nikdo  (mimo Hrabovské noviny)  plněním volebních slibů  nezabýval.

21. 3. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma