Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 25.10.2018: Složitost volební matematiky

25.10.2018: Složitost volební matematiky

Složitost volební matematiky

Objevily se statistiky, že u posledních komunálních voleb získal  Trávníček Igor 524 hlasů, Orkáč Radomír  350 hlasů, Kopitzová Vladislava 299 hlasů,  Gromnica Rostislav 161 hlasů, Pospěch Milan 128 hlasů, Šimůnek Roman 108 hlasů atd.

 Po sečtení těchto čísel  u všech patnácti zastupitelů se dostanu na počet  hlasů 4 443, což je  v rozporu s počtem občanů, kteří přišli k volbám. Těch bylo pouze 1 494.

Takže tyto údaje jsou zavádějící. Jsou zkreslené jednak křížkováním a také tím, že ne všichni uplatnili všechny své dílčí hlasy, kterých má každý volič patnáct.

Abychom se dopočítali skutečné voličské podpory jednotlivých zastupitelů, je nutno tyto údaje přepočíst na reálný základ, a to je počet  osob, které se dostavily k volbám. A těch bylo 1 494. Nejnázorněji lze pak vyjádřit voličskou podporu  v %.

Vyšlo mi to takto:

1. Igor Trávníček                 11,8%

2. Bohumil Rundt               10,3%

3. Alica Strnišťová               9,2%

4. Petr Novák                      8,5%

5. Radomír Orkáč                7,9%

6. Jiří Dolejška                     7,8%

7. Jiří Skalský                      7,5%

8. Milan Slíva                       7,4%

9. Vladislava  Kopitzová        6,7%

10. Miroslav Houžvička         5,6%

11. Balušek Petr                  4,9%

12. Rostislav Gromnica        3,6%

13. Jiřina Kelnarová              3,5%

14. Milan Pospěch               2,9%

15. Roman Šimůnek            2,4%

C e l k e m                         100,0%

Jsou to však pouze matematická čísla. Skutečný přínos jednotlivých zastupitelů pro fungování a rozvoj obce bude možno vyhodnotit až po skončení volebního období.

25. 10. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma