Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 26.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (1)

26.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (1)

Jak jsou plněny volební  programy (1)

Patřím mezi voliče, kteří před komunálními volbami věnují pozornost i  volebním programům volebních stran s nadějí, že  tyto sliby budou po volbách také realizovány.

Dostáváme se do druhé poloviny volebního období a je na čase zjistit, jak se to našim volebním stranám daří.

Začnu u vítěze voleb, u  ODS.

 Jejich volební program obsahuje 12 bodů.  Celkem úspěšně jsou plněny následující body: 1) Prosadíme Strategický plán rozvoje Hrabové do života. 2) Vybudujeme nové centrum Hrabové včetně MŠ a kulturního domu ve středu obce. 9) Zajistíme lepší vybavení  ZŠ, modernizaci učeben a tím i kvalitnější vzdělání  pro naše děti. 10) Podpoříme výstavbu okružní křižovatky Frýdecká x Mostní.

Nesplněno zůstává 8 bodů  včetně bodu č. 8: Zaměříme se na bytový fond, na potřebné opravy, rekonstrukce a zahájíme diskusi o možném prodeji bytů současným nájemníkům.

 Zastupitelé ODS (p. Trávníček, p. Dolejška, p. Rundt, paní Strnišťová, paní Ospalíková) nevyvinuli příliš velké úsilí při realizaci tohoto bodu jejich volebního programu.  Neexistuje žádný plán, žádná koncepce oprav a rekonstrukcí bytů, i když  pan Dolejška přislíbil vypracování těchto plánů do konce října letošního roku.

 Na jedné straně se zvyšuje nájemné, na straně druhé vzniká na příslušném účtu poměrně vysoký hospodářský výsledek, tedy peníze, použitelné na  modernizaci bytů.  Také neexistují plány na pokračování privatizace bytů, není zpracován přehled bytů, které je technicky možné privatizovat  a přehled  eventuálních zájemců o privatizaci.

Můj názor na bydlení v obecních bytech je následující: Každá obec má být vlastníkem přiměřeného počtu těchto bytů s určením pro začínající manželství (startovací byty), pro seniory včetně potřebného servisu,  pro některé důležité profese (lékaři, učitelé),  pro movité občany, kteří z různých důvodů preferují nájemné bydlení,  a  pro sociálně slabé.  Můj odhad pro Hrabovou je  cca 100 těchto  bytů. 

My však máme obecních bytů 220!  Bytům se musí věnovat na plný úvazek dvě úřednice a bytová agenda  časově zatěžuje i jednání  RMOb. Není pak dostatek času na důležitější záležitosti.

Snad se ve zbývajících dvou letech podaří bod č. 8 alespoň částečně realizovat.

Na závěr si dovolím následující poznámku  k bodu č. 6  volebního programu ODS:  „Dokončíme kanalizaci v jižní části Hrabové“.

 Tato kanalizace  mohla být postavena již  v letech 2016-18, ale nebyla, a to „zásluhou“ nerozvážného rozhodnutí rady MOb Hrabová z roku 2014. Těsně před komunálními volbami rada rozhodla provést vyasfaltování Paskovské ulice. Jelikož se na to použily i peníze z Evropských fondů, nebylo možno v dalších pěti letech tento asfalt narušit, což by se  při stavbě kanalizace stalo. Magistrátní úředníci dnes tvrdí, že kanalizace v jižní části Hrabové  se tehdy  mohla postavit.  Radními v roce 2014 byli i představitelé ODS, konkrétně pan Naď, pan Trávníček a pan Lyčka.

26.12.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma