Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 27.1.2022: Do voleb zbývá 270 dnů

27.1.2022: Do voleb zbývá 270 dnů

Do voleb zbývá 270 dnů

Míním tím letošní komunální volby, po kterých se řízení obecních záležitostí ujme nová garnitura zastupitelů.

Doufám, že budeme volit lépe, než v roce 2018. Nezastírám, že mám k činnosti současného zastupitelstva mnoho výhrad. Zastupitelé jsou málo kreativní, odhlasují téměř vše, co  jim předloží rada.

Aby samospráva obce dobře fungovala, je nezbytná spolupráce zastupitelů s vlastní volební stranou. Ta by měla sledovat jejich činnost a v případě potřeby je i vyměnit.   Také  je nezbytné, aby volební strana delegovala své členy a  příznivce do výborů a komisí.  Očekává se, že velmi aktivní  budou především  ti, co se nechali zapsat do volebních seznamů.

Jaká je realita  v Hrabové?

ODS má v zastupitelstvu 5 členů. Informace o činnosti místní skupiny ODS  nejsou.  Ve výborech a komisích není z volební kandidátky ODS  nikdo.

SNK Hrabované mají v zastupitelstvu 3 členy. Informace o činnosti tohoto hnutí nejsou. V kontrolním výboru je jeden zástupce SNK Hrabované, v komisích nikdo.

Ostravak a Změna mají v zastupitelstvu 2 členy. Informace  o činnosti těchto  hnutí nejsou. Ve finančním výboru je jedna zástupkyně, v komisi VDE jeden zástupce.

ČSSD: v zastupitelstvu mají jednu členku. I když místní skupina Hrabová již neexistuje, členové se pravidelně schází a projednávají  místní záležitosti. Jednoho svého představitele mají v komisi VDE, jednoho v komisi bytové a jednu členku v komisi pro děti a mládež.

STAN– KPH má v zastupitelstvu jednoho člena, informace o činnosti hnutí nejsou, v kontrolním výboru mají jednoho člena.

KDU-ČSL má v zastupitelstvu jednoho člena, informace o činnosti této strany nejsou, jednou  členkou jsou  zastoupeni ve Finančním výboru.

KSČM a SPD mají v zastupitelstvu po jednom zastupiteli, zprávy o činnosti nejsou, zastoupení ani ve výborech ani v komisích nemají.

Shrnutí: Ve volebních seznamech v roce 2018 bylo zapsáno 120 občanů. Patnáct z nich se stalo zastupiteli, pouze čtyři jsou činní ve výborech a pouze čtyři v komisích. Zbývajících 97 kandidátů na zastupitelský post se do samosprávy obce nezapojilo. V čem je asi příčina?

 Pokud se aktivita politických stran a hnutí nezmění, bude nové  zastupitelstvo stejné, jako to nynější. Zastupitelé se  budou pravidelně  zúčastňovat všech zasedání, horlivě  přijímat předložená usnesení  a s pocitem dobře vykonané práce  pobírat měsíční odměny.

27. 1. 2022        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma