Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 27.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (2)

27.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (2)

Jak jsou  plněny volební programy (2)

Ve volbách v roce 2018 bylo úspěšné se ziskem tří mandátů i Sdružení nezávislých kandidátů – Hrabované a do zastupitelstva byl zvolen pan Orkáč, pan Skalský a pan Slíva.   Voličům předložili bohatý a náročný  volební program s 18-ti body.

Velmi úspěšně je plněn bod č. 1  ve znění: Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce. Zde bych vyzvedl  především iniciativu  zastupitele p. Orkáče. Jeho web Hrabova.info   každodenně přináší  podrobné zprávy o dění jak v naší obci tak i na zdejší  radnici. Tento soukromý web  nahrazuje  informační platformu, kterou není  občanům schopna poskytnout zdejší veřejná správa.

Plní se tak zároveň  i bod č. 4 – Možnost pro občany vyjádřit se k aktuálním problémům a záležitostem obce a vyjádřit své názory. Zde je na místě  zmínka o facebooku skupiny Hrabová, který navazuje  na web Hrabova.info.

Úspěšně je plněn i bod č. 8 – Podporovat rozvíjení spolkového života v obci. Podílí se na něm opět  p. Orkáč svými aktivitami v komisi pro děti a mládež  a  v občanském sdružení Torali. Mimo to tento zastupitel všemožně podporuje činnost  dalších  zdejších  spolků a organizací.  Pan  Skalský je předním funkcionářem TJ  Sokol Hrabová.  

Zmínit musím i bod č. 17 – Pečovat o čistotu a vzhled obce. I zde je opět aktivní p. Orkáč, který v Hrabové realizoval  zásady celostátní akce  na ochranu životního prostředí „Zmapuj To“.

Problematický  je bod č. 6, ve kterém se požaduje dokončení již zahájených projektů, konkrétně nové MŠ a kulturního domu. U stavby nové mateřské školy však  vyslovili představitelé SNK- Hrabované značné výhrady k vysokým nákladům  a požadovali zastavení stavby  a uskutečnění nového  výběrového  řízení. Některými občany byli  těmito kroky celkem oprávněně nařčeni z poškozování zájmů a potřeb Hrabové. 

V tomto případě zastupitelé SNK – Hrabované podle mého názoru nepostupovali správně. U každé investice tohoto druhu mohou vznikat v oblasti financování  různé připomínky, někdy oprávněné, někdy neoprávněné. Zhotovitel se  často snaží o maximální hospodářský výsledek. Kontrolovat a někdy  také redukovat nebo i odmítat  tyto požadavky musí příslušní odborníci investora.  Někdy se to podaří, někdy také ne. Ale v každém případě  nelze tyto záležitosti řešit zastavením stavby a vypisováním nového výběrového řízení. Všechny tyto „nepravosti“ je vhodnější řešit až po ukončení stavby, a to v našem případě pomocí  auditu odborných pracovníků z magistrátu.

Z těch závažnějších bodů se neplní bod č. 13 „Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovalými rybníky“. Prosadit se doposud nepodařilo ani to základní, a to opravu přístupové cesty do této oblasti.

27.12.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma