Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 28.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (4)

28.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (4)

Jak jsou plněny volební programy (4).

Velmi náročný volební program předložila zdejším voličům  na podzim roku 2018 politická strana ČSSD. Ve volbách však získala  pouze jeden mandát, a to  pro  paní Jiřinu Kelnarovou. Byla až na šestém místě  kandidátní listiny ČSSD, ale díky preferenčním hlasům „přeskočila“ i lídra této stany pana  Dvořáka.

Po důkladném prostudování všech šestnácti bodů volebního programu ČSSD  zjišťuj,   že prozatím  nebyl splněn  žádný!  Tak náročný volební program se jednomu zastupiteli velmi těžko prosazuje.

Přitom některé body jsou velmi zajímavé.  Třeba  bod č. 2 ( Zákaz  jízd kamionů v jižní části Paskovské), bod č. 3 (Řešení nedostatku parkovacích míst na Šídlovci), bod č. 6 (Zřízení rekreačních zón u Ostravice a na Pilících), bod č. 13 (Budeme usilovat o další zkvalitnění  práce úřadu městského obvodu), bod č. 15 (Chceme lepší informovanost občanů).

Jedna z možností prosazování volebního programu je prezentace alespoň těch nejdůležitějších bodů na jednáních zastupitelstva. Prošel jsem všechny zápisy a o aktivitách paní Kelnarové jsem zjistil toto:

25.2.2019: Paní Kelnarová přednesla podnětný  návrh na osazení květinami středních  ploch kruhových objezdů v Hrabové. Závěr: bude se to  řešit až po dokončení Prodloužené Mostní.

17.6.2019: Dotaz na stavební  řešení akce „Rozšíření školní družiny“. Vyslovení nespokojenosti s malou aktivitou MOb  ve věci dotací na stavbu nové školky. Požadavek,  aby „Petice o dopravě“ byla dána k vyjádření i zastupitelům.

16.9.2019: Upozornění, že následkem nevhodného dopravního značení řidiči  motorových vozidel nepoužívají Prodlouženou Mostní a jezdí kolem Šídlovce  po Paskovské. Dotaz na starostu, proč nebyl pořízen zápis ze schůzky s panem Unuckou.

7.10.2019: Dotaz, proč při  zateplování domu na Příborské nebylo žádáno o dotaci. Návrh na zřízení funkce druhé místostarostky.

31.10.2019: Dotaz na možnosti  využití finančních  prostředků z bytového hospodářství pro stavbu školky. Informace o jednání s firmou Mikro-Metal ve věci výsadby stromů kolem Mostní ulice.

V zápisech z jednání zastupitelstva za rok 2020 jsem o aktivitách paní Kelnarové  nenašel žádnou zmínku.

Ve vztahu k volebnímu programu  ČSSD jsem zaznamenal  u paní Kelnarové pouze jednu  aktivitu, zaměřenou na plnění volebního programu ČSSD.  Je to bod č. 9 „Zasadíme se o výsadbu květin a okrasných keřů na veřejných prostranstvích“. Paní Kelnarová navrhovala konkrétní řešení  pro dva zdejší  kruhové objezdy – viz zápis z jednání zastupitelstva ze dne 25.2.2019. Doposud to však nebylo realizováno.

Doufejme, že v druhé polovině   funkčního období zastupitelstva  bude  ČSSD v  plnění volebního programu  úspěšnější ve srovnání s tou první.

28.12.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma