Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 28.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (3)

28.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (3)

Jak jsou plněny volební programy (3)

Třetím  úspěšným volebním subjektem v podzimních komunálních volbách  v roce 2018 bylo hnutí  „Ostravak + Změna pro lidi“ se ziskem 2 mandátů pro  paní  Vladislavu Kopitzovou a pana Miroslava  Houžvičku.

Jejich volební program o dvanácti bodech je velmi zvláštní. Jsou zde požadavky na zdejší poměry nové a neobvyklé a také požadavky, které se opakují již po dlouhou dobu.

Mezi ty nové patří bod č. 1 (Jmenovité hlasování rady), bod č. 2 (Redukce počtu komisí), bod č. 9 (Podpora zdravotní péče), bod č. 7 (Podpora místního školství)  a bod č. 11 (Vybudování moderní knihovny).

Mezi ty standardní patří bod č. 3 (Zklidnění dopravy v Hrabové), bod č. 5 (Otevřená komunikace s občany), bod č. 6 (Zelená Hrabová s čistým vzduchem)  a bod č. 12 (Smysluplné využívání veřejných prostředků).

Představitelé tohoto volebního subjektu se v uplynulých dvou letech příliš nesnažili realizovat alespoň některé body ze svého volebního  programu. Přečetl  jsem  si velmi podrobně zápisy ze všech zasedání zastupitelstva z let 2019 a 2020 a nenašel  v nich žádnou zmínku o cílevědomém prosazování některého z uvedených  dvanácti bodů tohoto volebního programu.

Velmi zvláštní je bod č. 2, který požaduje redukci počtu komisí s požadavkem, aby tyto pracovaly efektivně, neplýtvalo se prostředky a lidským potenciálem. Snad tento požadavek směřoval na  komisi povodňovou, jejíž nutnost je vskutku problematická. Ostatní komise jsou  podle mého názoru potřebné a celkem aktivní. Nebo ne?

Určitě by si zvýšenou pozornost zasluhoval bod č. 5 „Otevřená komunikace s občany“. Tato velmi žádoucí komunikace  stále v Hrabové neexistuje. V uplynulých dvou letech se v našem obvodě  nepodařilo vytvořit komunikační prostředek pro „zpětnou vazbu“ mezi občany a radnicí, třeba s využitím webových stránek mob nebo prostřednictvím  sociálních sítí, na příklad facebooku. Přitom paní Kopitzová zastává funkci místostarosty! Kdo ze zastupitelů má větší  možnosti to zařídit ? Asi starosta, ale ten na tyto záležitosti nemá čas.

28.12.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma