Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 29.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (6)

29.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (6)

Jak jsou plněny volební programy 6

Volební subjekt  STAN – KPH Hrabová

Volební program STAN – KPH Hrabová  pro volební období 2018-2022  má 12 bodů a je k dispozici na webových stránkách www.stan-kph.cz.

 Body tohoto programu jsou dobře promyšlené  a jejich  realizace by byla pro Hrabovou  nesporným přínosem.

 Třeba tyto: Schůze zastupitelů svolávat jednou za dva měsíce.  Realizovat akce, spojené s moravskými a místními tradicemi.  Usilovat o zřízení místního matričního úřadu. Pořádat pravidelné besedy zastupitelů s občany. Zajistit odpovídající přístup občanů k vodním nádržím Pilíky. Zřídit zastřešenou čekárnu na zastávce MHD  Kostelík. Zachovat školku na Příborské ulici.

Podařilo se zřídil krytou čekárnu na zastávce Kostelík a zásluhou  manželů Poláčkových se pořádá tradiční Živý Betlém a každoroční  akce pro děti „Pohádkový les“.  To je tak asi všechno.

Předpokládal bych, že představitel tohoto volebního subjektu pan Rostislav Gromnica bude na jednáních zastupitelstva prosazovat alespoň některé body. Na příklad tyto:

-Svolávat schůze zastupitelstva pravidelně jednou za dva měsíce. Pokud by byl tento časový harmonogram byl spojen i s plánovaným projednáváním některých  záměrů, zastupitelé i občané by se mohli na tyto důkladně připravit.

-Usilovat o zřízení místního matričního úřadu. Kdysi v Hrabové byl, a mělo to svůj význam.  Mimo jiné zde probíhaly i svatební obřady místních občanů.

-Pořádat pravidelné besedy občanů se zastupiteli.  Dříve nebo později se současná koronavirová pandémie vyřeší a besedy bude možno pořádat. Předpokladem je schválení tohoto záměru zastupitelstvem a konkretizace organizačním zajištění.

-Zajistit odpovídající přístup k vodním nádržím Pilíky. Je to základní podmínka k jakémukoliv smysluplnému rekreačnímu a sportovnímu využití tohoto areálu.

-Zachovat i v příštích letech MŠ na Příborské ulici. Tato záležitost by si zasloužila důkladnou debatu o reálných možnostech tuto školku zachovat, a to nejléoe na půdě zastupitelstva.

V  prosazování realizace  volebního programu STAN-KPH Hrabová  jsou ještě velké rezervy. Doufám, že budou v nastávajících dvou letech využity. Bude to především záležet na panu Gromnicovi.

29.12.2020       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma