Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 29.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (5)

29.12.2020: Jak jsou plněny volební programy (5)

Volební program SPD Hrabová

Velmi ambiciózní volební program tohoto hnutí  má 10 bodů. Možná, že  částečně  ovlivnil i zdejší voliče, kteří po jeho prostudování dali  v podzimních volbách roku 2018 svůj hlas tomuto hnutí, reprezentovanému v zastupitelstvu panem  Milanem  Pospěchem.

Čtyři body volebního  jsou věnovány dopravě  (zrušení zpoplatnění Místecké ulice, opravy chodníků a místních komunikací, vybudování  kruhového  objezdu na křižovatce Frýdecká  x Mostní,  zřízení samostatného  sjezdu  z Místecké ulice  do Hrabové mimo kruhový objezd).

Volební  program SPD  nezapomněl ani na dobudování kanalizace na jižním konci Hrabové, na zamezení stavby drtičky plastových odpadů v areálu Tajgy, na  na převod společnosti pro dodávky pitné vody do českých rukou, na bezpečné ulice a na stop ubytovnám.

Zde kladu následující  otázku: jakým způsobem mohou představitelé SPD po svém zvolení do zastupitelstva přispět ke  splnění těchto pěti volebních slibů? Má odpověď: Jen velmi obtížně.  Následuje další  otázka:  Tak proč to občanům slibují? Má odpověď: Protože nic vhodnějšího nevymysleli.   

Pozorně čtu  všechny zápisy z jednání našeho zastupitelstva, zvoleného na podzim roku 2018. Očekával bych, že pan zastupitel Pospěch na nich bude prosazovat plnění alespoň některých bodů z  volebního programu SPH Hrabová.  Třeba  vybudování a opravy chodníků a  místních komunikací nebo stavbu nové MŠ. Od voĺeb  v roce 2018 se uskutečnilo 15 zasedání zastupitelstva a  v zápisech jsou zaznamenány dvě vystoupení pana Pospěcha. V jednom upozorňuje na nepořádek na Domovské ulici, ve druhém  se dotazuje, zda v  nových sociálních zařízeních  na sokolském hřišti bude na zimu vypuštěna voda.  

Jakoby  představitelé SPH Hrabová zcela zapomněli na své předvolební sliby.

29.12.2020       V.S.
 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma