Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 3.2.2022: Hrabová z jiného úhlu pohledu

3.2.2022: Hrabová z jiného úhlu pohledu

Hrabová z jiného úhlu pohledu

 Nynější městský obvod Hrabová vznikl po komunálních volbách 26. listopadu 1990. Předtím byla Hrabová společně s Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi součásti městské čtvrti Ostrava 3.

Po uvedeném datu se dřívější městská čtvrť Ostrava 3 změnila  na městský obvod Ostrava jih, tvořený Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi. Obvod má jen jedno zastupitelstvo a jednu radnici.

Prospělo osamostatnění Hrabové jejímu rozvoji? Nebyl to chybný krok?

 Určitě  to bylo prospěšné v prvních letech existence samostatného městského obvodu při provádění  privatizace  bytů na Šídlovci, při plynofikaci vesnické části obce, při likvidaci struskového odvalu VŽKG. V tomto období se opravila většina místních komunikací, ve střední části obce se dokončila kanalizace, opravily se bytové domy na Šídlovci, postavily se dva objekty s pečovatelskou službou.

 V následujícím období však nastal útlum. Možná, že v rámci obvodu Ostrava Jih by se podařilo dokončit kanalizaci i na jižním konci obce, vybudovat dokonalejší síť  cyklostezek, modernizovat obecní bytové domy na Šídlovci,  vybudovat prostory pro kulturní a spolkovou činnost a postavit sportovní halu. Určitě by byly  větší možnosti v přeměně oblasti Pilíků na areál pro rekreaci a sport. Určitě by byl větší zájem ze strany radnice  o realizaci stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí.“

 Změna by nastala i v oblasti místní státní správy. Přechod úředníků z místní radnice do radnice v Hrabůvce by mohl  přinést značné finanční úspory. Navíc by pro potřeby obce růstala k dispozici budova ÚMOb.

Pak je zde ještě jeden důležitý fakt. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že u složitých a náročných činností  má velký  význam vzdělání. Míním tím stupeň  vzdělání zastupitelů. Určitě jsou jiné podmínky při výběru schopných a vzdělaných zastupitelů z počtu voličů 84 tisíc (Ostrava Jih) a z počtu voličů 3 tisíce (Hrabová).  Následkem toho mají v zastupitelstvu městského obvodu Ostrava Jih 30 zastupitelů s akademickým titulem,  a v městském obvodě Hrabová pouze 6.  Z devítičlenné rady obvodu Ostrava jih má akademický titul 8 členů, z pětičlenné rady v Hrabové nikdo.

Měnit současnou strukturu městských obvodů  v dnešní době je nereálné. Ale reálný  je pečlivější výběr kandidátů do příštího zastupitelstva MOb Hrabová.

3. 2. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma