Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 8.9.2018: Splnění volebních slibů ODS z roku 2014

8.9.2018: Splnění volebních slibů ODS z roku 2014

Splnění volebních slibů  ODS Hrabová z roku 2014

Program  ODS na období  2014 – 2018 měl 10 bodů, podrobnosti jsem zveřejnil v HN včera a dnes se budu věnovat některým z těchto předsevzetí.

Především je to bod č. 1 o dostavbě kanalizace v jižní části obce. Jak je známo, tato kanalizace se nemohla stavět, protože dodatečně dostal přednost nový asfalt na Paskovské ulici v celé její délce.   Kdyby skutečně ODS záleželo na realizaci kanalizace,  tak nový asfalt se mohl ukončit u ulice Bělská a  kanalizace na jižním konci Hrabové  by dnes již mohla sloužit svému účelu.  Jenomže to bychom si museli zvolit v roce 2014 jiné radní, kteří dovedou myslet.

Pověstný Kocourkov připomínaly události kolem stavby nové školky. Nejprve se tato měla stavět na místě té původní na ul. V. Huga, pro tyto účely byl dokonce zhotoven i potřebný projekt.  Pak se vše změnilo a bylo vybráno nové místo za úřadem.  Takže volební slib „podstatně navýšíme počet míst ve školce“ nebyl splněn, a kupodivu, nikomu to příliš nevadí.  Žádné protesty z řad rodičů se nekonaly.

Podle volebního programu ODS  byla vybudována na jižním konci Hrabové  lávka přes Ostravici.  Hrabová na to přispěla částkou  4 mil. Kč.  Rád bych věděl, kolik občanů Hrabové tuto lávku využívá, a k jakým účelům.  To by byla velmi zajímavá statistika.

Velmi aktivně byl plněn bod č. 4, který sliboval  provádění rekonstrukcí  a oprav bytového fondu. Bylo zde proplaceno různým firmám několik mil. Kč. Rezolutní  slib, že „nepřipustíme prodej obecních bytů jinému než jejich nájemníkům“  by splněn.  Za celé volební období nebyl  prodán ani jeden byt. A to ani současným nájemníkům, kteří o to měli zájem. Nejasná zůstala  i rentabilita bytového fondu.  ODS v této záležitosti neudělala vůbec nic  a za celé volební období  se neodhodlala nahradit problematického  předsedu bytové komise jiným, schopnějším  zastupitelem.  

Další body tohoto volebního programu byly vyplněny hesly, „že podpoříme aktivní životní styl všech věkových skupin obyvatelstva,  že naší prioritou bude školství,  kultura a ctění tradic, že  budeme snižovat vliv negativních  jevů na životní prostředí a zapojíme  občany do dění v Hrabové“.  A podobná vágní hesla, lidově řečeno kecy.

Suma sumárum, jediným splněným bodem volebního programu ODS byla lávka přes Ostravici a zahájení výstavby Prodloužené Mostní.  Ale to nebyla  vůbec  zásluha ODS Hrabová, ale příslušných orgánů města Ostravy a MS kraje.

Pokud se ODS v končícím volebním období o něco zasloužila, tak to byla výměna  neschopného starosty za poněkud schopnějšího.  Jejich „zásluhu“ vidím také v tom, , že se příliš nebránila snahám opozice prosadit  mnoho dobrých věcí. Třeba nové Hrabovské listy, nové webové stránky a  především snahám o celkové oživení veřejného života v naší obci.  Podíl zastupitelů  z řad ODS  na těchto  prospěšných aktivitách byl však ( s výjimkou starosty Trávníčka) minimální.

Doufejme, že ti představitelé ODS,  kteří se  celým uplynulým  volebním období dokázali „promlčet“, se  v novém zastupitelstvu již  neobjeví.

8. 9. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma